Skladování produktů pro čištění a úklid na bezpečném místě je obzvláště důležité, máte-li doma malé děti, a to zejména batolata, která právě začala lézt. Zde uvádíme důležité rady, jak je uchovávat bezpečně mimo dosah dětí, ale přesto tak, aby byly přístupné, když je potřebujete k praní, mytí nádobí nebo úklidu.

Pamatujte na tato pravidla, abyste předešli úrazu dětí:

  1. Uchovávejte je mimo dosah dětí.
  2. Uchovávejte je vysoko nebo v uzamčených skříňkách.
  3. Uchovávejte je v původním obalu.
  4. Vždy obal dobře uzavřete.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nejdůležitější je uchovávat produkty pro čištění a úklid tak, aby na ně nedosáhly děti.

Nejlepší je skladovat produkty co nejvýše

Nikdy nenechávejte krabici nebo lahev na podlaze nebo na pračce či myčce. V ideálním případě produkty uložte do horní skříňky nebo na vysokou polici, např. nad pračkou nebo kuchyňským dřezem.

Používejte dětskou bezpečnostní pojistku

Není-li to možné a musíte-li produkty skladovat v dolních skříňkách, musí být dvířka opatřena dětskou bezpečnostní pojistkou. Dvířka skříňky nesmí nikdy zůstat otevřená, a to ani v případě, že právě plníte pračku nebo myčku. Malé děti jsou neuvěřitelně rychlé!

Skladujte produkty bezpečně a dbejte na to, aby nemohlo dojít k záměně

Děti je třeba chránit před nebezpečnou záměnou, a proto pamatujte na to, abyste nikdy neuchovávali produkty pro čištění a úklid spolu s produkty osobní hygieny, potravinami, nápoji, kuchyňským náčiním, talíři nebo příbory.

Produkty uchovávejte v jejich původním obalu, abyste měli pokyny pro bezpečné používání a varování pohotově k dispozici. Nikdy neskladujte produkty pro čištění a úklid ve starých obalech od potravin.

Dbejte na to, aby byl původní obal vždy řádně uzavřen. Určité produkty se dodávají opatřeny uzávěrem s bezpečnostní ochranou před dětmi. Dbejte na to, aby byly uzávěry řádně utažené. U sprejů vždy, když je nepoužíváte, otočte trysku do polohy „off“ (zavřeno).

Uchovávejte kapsle mimo dosah dětí

Používáte-li kapsle s tekutým pracím prostředkem, věnujte zvláštní pozornost okamžitému a řádnému uzavření krabice, uzavření dvířek pračky a umístění krabice vysoko a mimo dohled a dosah dětí. Bližší informace naleznete na webu www.keepcapsfromkids.eu.

V případě nouzové situace

Na snadno přístupném místě mějte k dispozici telefonní číslo toxikologického střediska pro případ, že by se dítě k produktu dostalo.