Renlighet & hygien

Ett rent hus och goda hygienvanor hemma gör all skillnad för vår hälsa och vårt välbefinnande.

Läs mer

Huvudsakliga råd

Använd produkterna säkert

Det är riskfritt att använda tvättmedel och rengöringsprodukter hemma om man följer användningsinstruktionerna på etiketten och förvarar dem säkert och utom räckhåll för barn. Precis som med alla kemiska produkter är alltid en viss försiktighetsåtgärd nödvändig.

Ren hållbarhet

Rengöring på ett mer miljövänligt och hållbart sätt är en gemensam prestation eftersom det både spelar roll hur produkterna framställs och hur du använder dem. Ta reda på mer om hur branschen arbetar för att göra rengöringsprodukter mer miljövänliga och hur du kan hjälpa till.

swedish charter2020 both 01

Någon sjuk hemma?

Denna allmänna vägledning erbjuder bra råd för hygien i det fall någon är sjuk i ditt hushåll. Lämplig vägledning bör alltid sökas hos din läkare som kommer att ge dig råd i det fall specifika åtgärder behöver tas för sjukdomen i fråga.

Bryt infektionskedjan

Våra hem är fulla av mikrober som oftast är ofarliga och en del är väsentliga för vår hälsa men det är viktigt att veta när och hur skadliga mikrober kan spridas och att agera snabbt för att bryta infektionskedjan vid dessa tillfällen – upptäck nio viktiga tillfällen då du bör agera.

Läs alltid etiketten

Hur ofta har du hört rådet att alltid läsa etiketten? Etiketterna är där för att hjälpa dig använda en produkt säkert och effektivt och för rengöringsprodukter, som kan innehålla farliga ingredienser, framför de mycket  användbar och viktig information. Så ignorera inte etiketten nästa gång du plockar upp en rengöringsprodukt.

Vad gäller för plast?

Många tvättmedel och rengöringsprodukter, speciellt i flytande former, kommer i plastförpackningar. Det är svårt att tänka sig en annan behållare som är lika robust och lätt, som inte läcker och är lätt att hantera och dosera innehållet från. Så hur kan förpackningar, inklusive plastförpackingar, bli mer miljövänligt?