Οφέλη

 • They simplify cleaning off stubborn dirt and grease build-up-, whether it’s burnt-on food on the cooker or soap scum in the bathroom.

 • They can be used effectively on many types of surfaces though they should be used with care on any surfaces prone to scratching.

 • Abrasive cleaners offer extra cleaning power to get rid of dried-on stains on surfaces that are resistant to scratching.

Ασφαλής χρήση

 • Κρατείστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
 • Αποφύγετε επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό.
 • Μην το καταπίνετε. Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό σας.

Βιώσιμη χρήση

 • Always check the label first to make sure the product is suitable for the surface you want to use it on. If in doubt, test first on an inconspicuous area.

 • For specific surfaces or cleaning problems, there are specialist products that can help.

 • Nowadays abrasive cleaners are most often creamy liquids with the abrasive particles suspended in the liquid.

 • However, in some countries pastes or even powders are preferred. Some also contain bleach for extra cleaning power.

 • Some dirt and stains are hard to remove with conventional cleaners, such as deposits built up over time (burnt-on greasy residue on cookers, or thick soap scum in bathrooms).

 • These can be much more readily removed by rubbing with an abrasive cleaner.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline