Πόσες φορές έχετε ακούσει τη συμβουλή να διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα. Είναι σημαντικό να τη λάβετε σοβαρά υπόψη.

Οι ετικέτες υπάρχουν για να σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε το προϊόν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Τα απορρυπαντικά και τα προϊόντα συντήρησης μπορεί να περιέχουν επικίνδυνα συστατικά και η ετικέτα παρέχει πολλές χρήσιμες και σημαντικές συμβουλές. Οπότε να διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα πριν από τη χρήση του προϊόντος.

Οι ετικέτες των προϊόντων καθαρισμού και συντήρησης περιέχουν διάφορες πληροφορίες, όλες τους σημαντικές και χρήσιμες. Για να διευκολυνθείτε στην ανάγνωση και την κατανόηση όλων αυτών των πληροφοριών, παρακολουθήσετε το βίντεο. Επίσης, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τα διάφορα τμήματα της ετικέτας παρακάτω.

Ασφαλής χρήση

Ασφαλής χρήση

Στην ετικέτα που έχει αναπτυχθεί από τη βιομηχανία θα βρείτε επίσης οδηγίες για ασφαλή χρήση που θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα με ασφάλεια, και που συμπληρώνουν τις σημαντικές πληροφορίες κινδύνου που προβλέπονται από τους κανονισμούς της ΕΕ.

Τα εικονίδια και οι φράσεις ασφαλούς χρήσης σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε και να φυλάσσετε τα απορρυπαντικά και τα προϊόντα συντήρησης οικιακής χρήσης με ασφάλεια. Μπορείτε να τα βρείτε στην ετικέτα και παράσχουν οδηγίες ασφαλούς χρήσης με έναν απλό και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο. 

Δείτε όλες τις επεξηγήσεις και τα εικονίδια Ασφαλούς Χρήσης της βιομηχανίας.

Πληροφορίες επικινδυνότητας

Κατανόηση των πληροφοριών επικινδυνότητας

Στην Ευρώπη, ο κανονισμός σχετικά με την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των χημικών προϊόντων — ο Κανονισμός CLP— ρυθμίζει το πώς οι ετικέτες απορρυπαντικών και προϊόντων συντήρησης πρέπει να μεταφέρουν πληροφορίες για τους κινδύνους που σχετίζονται με το προϊόν, για να σας βοηθήσουν να χειριστείτε και να χρησιμοποιήσετε το προϊόν με ασφάλεια.

Ο κανονισμός καθορίζει πώς ταξινομούνται τα προϊόντα καθαρισμού οικιακής χρήσης ανάλογα με τις πιθανές επιπτώσεις του προϊόντος στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Τα προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα, πρέπει να φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις στην ετικέτα:

  • ένα τυποποιημένο σύμβολο επικινδυνότητας και μια προειδοποιητική λέξη
  • δηλώσεις επικινδυνότητας
  • δηλώσεις προφύλαξης
  • άλλες σχετικές πληροφορίες.

Κατανοήστε αυτά τα εικονογράμματα

Τα σύμβολα και οι διατυπώσεις υπάρχουν για να επιστήσουν την προσοχή σας σε κινδύνους που ενδέχεται να ενέχουν ορισμένα προϊόντα. Οι πληροφορίες στην ετικέτα αναφέρονται στο συμπυκνωμένο προϊόν στη συσκευασία, δεν αναφέρονται στο χρησιμοποιούμενο προϊόν, δηλαδή το διαλυμένο (π.χ. όταν χρησιμοποιείτε ένα απορρυπαντικό για πλύσιμο πιάτων στο χέρι σε 5 λίτρα νερού). Εάν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ετικέτα, δεν εκτίθεστε σε αυτούς τους κινδύνους.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό και τα εικονογράμματα CLP, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων.

Δοσολογία

Πόσο απορρυπαντικό θα πρέπει να χρησιμοποιείτε;

Οι περισσότερες μάρκες απορρυπαντικών παρέχουν συμβουλές για τη βέλτιστη ποσότητα του προϊόντος που πρέπει να χρησιμοποιήσετε για αποτελεσματικό καθαρισμό, είτε πρόκειται για πλύσιμο ρούχων είτε για καθαρισμό δαπέδου κ.λπ. Αν ακολουθείτε τις οδηγίες στην ετικέτα του προϊόντος της επιλογής σας, θα είστε σίγουροι πως θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα ενώ βοηθάτε το περιβάλλον.

Γνωρίζατε ότι με τη χρήση υπερβολικής ποσότητας απορρυπαντικού, σπαταλάτε πόρους (και χρήματα) και, επομένως, δεν βοηθάτε το περιβάλλον; Και με τη χρήση μειωμένης δοσολογίας, διατρέχουμε τον κίνδυνο τα ρούχα να μη βγουν εντελώς καθαρά και να χρειαστεί να τα ξαναπλύνουμε, που θα χρειαστεί επιπλέον νερό, ενέργεια και απορρυπαντικό.

Διαβάστε περισσότερες ειδικές πληροφορίες για τη δοσολογία των απορρυπαντικών για το πλύσιμο ρούχων.

Συστατικά και αλλεργιογόνα

Το κάθε χημικό συστατικό ενός προϊόντος έχει έναν συγκεκριμένο σκοπό. Ορισμένα συστατικά δίνουν στο προϊόν τις καθαριστικές του ιδιότητες, άλλα ίσως το βοηθούν να διαλύεται καλύτερα στο νερό ή του δίνουν ένα ευχάριστο άρωμα και χρώμα. Το αποτέλεσμα είναι ένα προϊόν που είναι ευκολότερο στη χρήση και προσφέρει άριστα αποτελέσματα.

Οι κανονισμοί της ΕΕ διευκρινίζουν πώς οι πληροφορίες για τα συστατικά του προϊόντος θα πρέπει να αναγράφονται στις ετικέτες.

Ο κανονισμός για τα απορρυπαντικά ορίζει κανόνες για το ποιες πληροφορίες συστατικών πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις ετικέτες των απορρυπαντικών. Ο κύριος στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι γνωρίζετε τι περιέχει το απορρυπαντικό, έτσι ώστε σε περίπτωση που εσείς ή κάποιος στην οικογένειά σας έχει αλλεργία, να έχετε τη δυνατότητα να λάβετε τεκμηριωμένη απόφαση κατά την επιλογή ενός προϊόντος. Τα συστατικά συχνά ομαδοποιούνται σε ομάδες συστατικών στην ετικέτα, με πιο αναλυτικές πληροφορίες να είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

Ο κανονισμός για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία διευκρινίζει ότι μια ετικέτα προϊόντος πρέπει να παρέχει τον κατάλογο των συστατικών που οδήγησαν στη συγκεκριμένη κατάταξη του προϊόντος

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Κωδικός UFI

Γιατί υπάρχει ο κωδικός UFI και πού μπορεί κανείς να τον βρίσκει.

Ατυχήματα τα οποία οφείλονται σε χημικά προϊόντα καθημερινής χρήσης μπορεί να συμβούν ανά πάσα στιγμή – ειδικά εάν έχετε μικρά παιδιά. Σε περίπτωση τέτοιου ατυχήματος, ζητήστε άμεση ιατρική συμβουλή επικοινωνώντας με το τοπικό κέντρο δηλητηριάσεων ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, με τον γιατρό σας.

Στις ετικέτες των προϊόντων θα αναγράφεται σταδιακά ένας κωδικός UFI 16 χαρακτήρων (μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης τύπου) — αυτός θα σας ζητείται κάθε φορά που θα αναζητείτε ιατρικές συμβουλές. Ο κωδικός UFI βοηθά τα κέντρα δηλητηριάσεων να αναγνωρίζουν πιο γρήγορα το προϊόν και τα συστατικά του, ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε πιο άμεσες και ακριβείς συμβουλές.

Ο κωδικός UFI αναγράφεται ήδη στις ετικέτες πολλών προϊόντων — για παράδειγμα, πολλών προϊόντων καθαρισμού, χρωμάτων, συγκολλητικών υλών και λιπασμάτων. Τα προϊόντα αυτά μπορεί να βλάψουν την υγεία σας εάν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά. Έως το 2025, όλα αυτά τα προϊόντα θα φέρουν τον κωδικό UFI — με σκοπό τη διαφύλαξη της ασφάλειας των ευρωπαίων πολιτών.

Σύνδεσμοι για περισσότερες πληροφορίες
ECHA: Γιατί είναι σημαντικός ο κωδικός UFI
https://poisoncentres.echa.europa.eu/el/why-the-ufi-matters-for-everybody

 

Λοιπές πληροφορίες

Οι ετικέτες των προϊόντων περιλαμβάνουν και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Μπορεί να δείχνουν ότι το προϊόν συμμορφώνεται με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα βιωσιμότητας, όπως ο Χάρτης Βιώσιμου Καθαρισμού ή το οικολογικό σήμα της ΕΕ. Οι ετικέτες των προϊόντων καθαρισμού συχνά φέρουν επίσης συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιήσετε το προϊόν με βιώσιμο τρόπο και να εξοικονομήσετε νερό, χρήματα, και να μειώσετε τις εκπομπές CO2.

Θα βρείτε επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας της εμπορικής επωνυμίας ή του παρασκευαστή σε περίπτωση που θελήσετε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί του για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και τον γραμμοκώδικα και το βάρος των περιεχομένων του προϊόντος.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline