Οφέλη

 • Sodium hypochlorite-based bleach products (‘chlorine bleach’) can be very effective at removing tough stains from white fabrics.

 • Chorine bleach will whiten laundry items that have yellowed.

Ασφαλής χρήση

 • Κρατείστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
 • Αποφύγετε επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό.
 • Μην το καταπίνετε. Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό σας.
 • Μην το αναμιγνύετε με άλλα προϊόντα.
 • Μην μεταγγίζετε το περιεχόμενο σε άλλο περιέκτη.

Βιώσιμη χρήση

 • Bleach additives can be added into the washing machine. Oxygen-based bleach additives are normally added to the main wash and chlorine-based bleaches can be added in before the final rinse cycle.

 • If you are using a chlorine-based bleach additive in your laundry, do not use fabric softener.

 • Do not add bleach directly into the machine drum as it may damage your clothes.

 • Always read the care label on your garment before using bleach.

 • Always read the product label and follow the instructions to achieve best results. For coloured garments, use a bleach product that is not chlorine based.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline