Οφέλη

  • Liquid laundry detergent capsules are easy and convenient. Just place one in the drum before you put in your laundry. Use them safely and always keep out of reach of children.

  • Solid or liquid detergents in a box or bottle allow for flexible dosage, for example if you need to run a small load and use less. Liquids can also be used to pre-treat a stain.

  • Detergents for white laundry are good for keeping your white household linens and towels white and bright.

  • Detergents for colours have special ingredients that protect the colours and fibres of your laundry and prevent the transfer of dyes between fabrics.

  • Liquid detergents are particularly effective against fatty stains. Solid detergents containing bleach are particularly effective against bleachable stains.

  • Read more benefits of this product in the five step laundry guide: textiles, load, detergent, dosage, temperature.

Ασφαλής χρήση

  • Κρατείστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
  • Αποφύγετε επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό.
  • Μην το καταπίνετε. Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό σας.
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline