Οφέλη

  • Leather maintenance products clean and protect leather clothes, shoes and furniture, so they look good and last longer.

Ασφαλής χρήση

  • Κρατείστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
  • Αποφύγετε επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό.

Βιώσιμη χρήση

  • Use a product that is made specifically for your type of leather surface.

  • Before you use any cleaning method, test it first on an inconspicuous area of your leather furniture, to make sure it works.

  • Remove spills immediately. Use a paper towel or a cloth to soak up liquid spills. For grease or oil, try talcum powder or corn starch to absorb the spill. Never use water on grease or oil spills.

  • Avoid exposing your leather furniture and other items to direct sunlight, as it can cause colours and finishes to fade.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline