Οφέλη

  • Regular use of an oven cleaner will keep the oven clean, preventing bad odours and smoke caused by burnt-on remains.

  • Oven cleaners in spray form make it easier to clean hard to reach parts of the oven.

  • You can use oven cleaners not only on the oven itself but also on grill pans, roasting trays and pots and pans.

Ασφαλής χρήση

  • Κρατείστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
  • Αποφύγετε επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό.
  • Μην το καταπίνετε. Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό σας.
  • Μεταφέρετε το περιεχόμενο του ανταλλακτικού μόνο στον αρχικό περιέκτη.
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline