Οφέλη

 • These products enable you to clean and protect shoes and ensure they can be used for a long time.

Ασφαλής χρήση

 • Κρατείστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
 • Αποφύγετε επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό.

Βιώσιμη χρήση

 • Remove dirt and debris before cleaning.

 • Remove the laces so you don’t stain them.

 • With leather shoes, apply the shoe polish or cream evenly with a brush or soft cloth and leave to dry. Then buff to a brilliant shine using a natural bristle brush.

 • Instant-shine liquids are convenient if you’re short of time. Remove excess dirt and apply evenly to restore colour and shine without buffing.

 • Store leather shoes with a ‘shoe tree’ to keep the shape . If you can’t use a shoe tree, stuff the toe cap with newspaper or tissue.

 • Don’t forget to polish and waterproof outdoor and sports shoes regularly too.

 • You will extend the life of golf shoes, football boots and hiking boots with shoe care products.

 • Use a shoe freshener to control shoe and trainer odours and keep them smelling fresh.

 • Take extra care of suede and nubuck shoes. Clean and waterproof them regularly.

 • If shoes get wet, fill them with newspaper while they dry to retain their shape. Allow them to dry naturally away from direct heat and then brush them with a soft brush.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline