Οφέλη

  • Hygiene and cleanliness are particularly important in the toilet. Rim blocks and toilet bowl cleaners keep the toilet fresh and clean and free from unpleasant odours.

  • They help prevent and remove limescale and rust marks.

  • Liquid cleaners are often viscous so they stick to the vertical surfaces until the dirt or limescale is removed.

  • Rim blocks can be attached to the rim of the lavatory bowl and dispense liquid or solid compositions directly into the bowl with each flush, also providing a fresh scent.

  • There are two types of toilet cleaners: bleach-based and acid-based: both have good hygienic and cleaning properties.

  • Acidic cleaners are particularly targeted at dissolving deposits such as limescale and urinary calculus.

  • Some toilet cleaners also disinfect your toilet to eliminate any harmful microbes.

Ασφαλής χρήση

  • Κρατείστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
  • Αποφύγετε επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό.
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline