Οφέλη

 • In hard water areas, water softeners ensure your clothes do not dry stiff and hard and avoids limescale build-up in your machine.

 • With regular use in a hard water area, water softeners can extend the working life of your washing machine.

 •  The on-pack dosage recommendations for laundry detergents for everyday fabrics generally reflect different levels of water hardness.

 • If you use a water softener with your laundry detergent in a hard water area, you do not need to use more detergent in addition.

Ασφαλής χρήση

 • Κρατείστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
 • Αποφύγετε επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό.
 • Ξεπλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση.
 • Μην το καταπίνετε. Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό σας.
 • Άτομα με ευαίσθητο ή κατεστραμμένο δέρμα θα πρέπει να αποφεύγουν την παρατεταμένη επαφή με το προϊόν.

Βιώσιμη χρήση

 • First, check the water hardness in your area. You can usually find out how hard the water in your home is either directly on your water bill, or by contacting your water supply company.

 • For soft water homes, your main detergent should be sufficient, as it already contains built-in water softeners to deal with the minerals.

 • If you live in a hard water area, the dosing instructions on your detergent label will tell you that you need to use more detergent to get good results.

 • If you add water softener to your laundry, you can dose as for soft water, your laundry and your machine are taken care of. 

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline