Οφέλη

  • Wood care products act to nourish, protect and revitalise wood surfaces.

  • There are products that can help create and maintain a matte, satin or glossy sheen, whichever is the desired finish.

Ασφαλής χρήση

  • Κρατείστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
  • Αποφύγετε επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό.

Βιώσιμη χρήση

  • Use a product that is made especially for your type of wood surface. Always try the product in an inconspicuous area first.

  • Exposure to sunlight can speed the ageing of wood. To prevent UV exposure from fading wood's natural colour, you might want to use curtains or blinds to block direct sunlight.

  • Remember, wood is dynamic and will expand and contract with extreme fluctuations of humidity and temperature. Avoid extremes of hot, cold and wet to prevent cracking of solid-wood furniture.

  • Use coasters to protect wooden table tops from water rings.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline