Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ατυχήματος ή κακής χρήσης

Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού

  1. Παραμείνετε ήρεμοι
  2. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Βρείτε τις πληροφορίες έκτακτης ανάγκης στην ετικέτα και ακολουθήστε τις οδηγίες πρώτων βοηθειών:
  • Κατάποση: μην προκαλείτε εμετό, καλέστε άμεσα έναν γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.
  • Επαφή με τα μάτια ή το δέρμα: ξεπλύνετε με άφθονο, καθαρό νερό και επικοινωνήστε με έναν γιατρό, εάν ο ερεθισμός ή ο πόνος επιμένει. Εάν φοράτε φακούς επαφής, αφαιρέστε τους αμέσως.
  • Αλλεργική αντίδραση: καλέστε έναν γιατρό ή τα επείγοντα (EKAB), εάν υπάρχει πρήξιμο γύρω από τον λαιμό.
  1. Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μπορείτε επίσης να τη λάβετε από το τοπικό σας Κέντρο Δηλητηριάσεων.

 
Κατάποση
Να είστε έτοιμοι να παράσχετε στον γιατρό σας τις ακόλουθες πληροφορίες:
- Ποιο προϊόν έχει καταναλωθεί·
- Πόσο από το προϊόν έχει καταναλωθεί (μπουκιά, γουλιά, ποτήρι κ.λπ.)
- Τι ώρα καταναλώθηκε το προϊόν·
- Τα συμπτώματα·
- Οι πρώτες βοήθειες που δόθηκαν·
- Η ηλικία ή/και το βάρους του ασθενούς·
- Γνωστές αλλεργίες.

Το δέρμα
Όταν έρχονται σε επαφή με το δέρμα επικίνδυνα προϊόντα, το δέρμα πρέπει να ξεπλένεται με άφθονο καθαρό κρύο ή χλιαρό νερό. Για διαβρωτικά προϊόντα, ξεπλύνετε για τουλάχιστον 10-15 λεπτά. Εάν έχετε αμφιβολίες ή/και αν ο πόνος επιμένει, θα πρέπει να επισκεφθείτε τον γιατρό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επικίνδυνα προϊόντα και τα σύμβολα που θα βρείτε στη συσκευασία τους, παρακαλούμε συμβουλευθείτε την ενότητα Διαβάστε την ετικέτα.

Τα μάτια
Όταν πεταχτεί στα μάτια σας μια διαβρωτική ουσία, πρέπει να ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο καθαρό κρύο ή χλιαρό νερό. Εάν φοράτε φακούς επαφής, αφαιρέστε τους αμέσως μετά την επαφή με το προϊόν· ενδέχεται να συσσωρευτούν ουσίες στα δάκρυα πίσω από τους φακούς, εμποδίζοντας την ουσία να ξεπλυθεί. Μη ξεχάσετε να ξεπλύνετε και κάτω από το βλέφαρα. Εάν έχετε αμφιβολίες ή/και αν ο πόνος επιμένει, θα πρέπει να επισκεφθείτε τον γιατρό σας.

Εισπνοή
Σε περίπτωση ακούσιας εισπνοής, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να αναπνεύσετε καθαρό αέρα. Βεβαιωθείτε πως δεν θα εισέλθουν άλλοι άνθρωποι στο δωμάτιο αφού εξέλθετε, προτού αεριστεί καλά. Εάν έχετε αμφιβολίες ή/και αν ο πόνος επιμένει, θα πρέπει να επισκεφθείτε τον γιατρό σας.

Κέντρα Δηλητηριάσεων (PCCs) στις ευρωπαϊκές χώρες – Στοιχεία Επικοινωνίας

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline