Legislația UE care se aplică detergenților și produselor de întreținere

Reglementările UE asigură că toți detergenții și produsele de întreținere disponibile pe piață sunt sigure pentru utilizatorul final și pentru mediu. UE aplică cel mai ambițios regulament de punere pe piață a produselor chimice. Cele mai relevante aspecte ale legislației privind detergenții și produsele de întreținere sunt: 

  • REACH (Regulamentul privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice)
  • CLP (Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea)
  • BPR (Regulamentul privind produsele biocide)
  • Regulamentul privind detergenții

Agenția Europeană pentru Produse Chimice ECHA este agenția UE responsabilă cu punerea în aplicare a legislației UE privind substanțele chimice. ECHA acționează pentru utilizarea în condiții de siguranță a substanțelor chimice în avantajul cetățenilor UE și al mediului. A.I.S.E. este o parte interesată, acreditată de ECHA și lucrează cu ECHA pentru implementarea cu succes a legislației esențiale, precum REACH, CLP și BPR. 

REACH își propune să îmbunătățească siguranța și impactul asupra mediului al substanțelor chimice prin identificarea proprietăților intrinseci ale acestora. REACH, care a intrat în vigoare la 1 iunie 2007, a devenit regulamentul principal, ce reglementează vânzarea substanțelor chimice și a produselor care le folosesc. Ingredientele utilizate în detergenți și produsele de curățare fac, de asemenea, obiectul REACH și au făcut obiectulunei revizuiri sistematice și detaliate a atributelor lor de pericol și risc. REACH reglementează, de asemenea, restricțiile privind punerea pe piață sau utilizarea substanțelor chimice: în cazul unui nivel de risc inacceptabil, REACH stabilește restricțiile care trebuie să fie aplicate, de exemplu, interdicția vânzării unui ingredient chimic anume, către publicul larg.

Consumatorii interesați de detaliile tehnice ale Regulamentului REACH pot citi mai multe pe site-ul web al industriei, precum și pe site-ul web al Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA).

Sistemul Global Armonizat de Clasificare și Etichetare a Substanțelor Chimice, al Națiunilor Unite (GHS) stabilește un cadru uniform pentru clasificarea și etichetarea produselor chimice, în conformitate cu pericolele acestora, în beneficiul tuturor oamenilor și al mediului. Regulamentul CLP (UE 1272/2008) pune în aplicare GHS în întreaga UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia.  Majoritatea detergenților și produselor de întreținere sunt amestecuri și, prin urmare, trebuie să respecte și să fie clasificate, etichetate și ambalate conform CLP.

Regulamentul oferă îndrumări pentru identificarea și clasificarea tuturor preparatelor în funcție de pericolul pe care îl prezintă pentru sănătatea umană și mediu, cum ar fi inflamabilitatea, toxicitatea, efectele atunci când sunt deversate în apă etc. De asemenea, oferă îndrumări privind etichetarea și ambalarea substanțelor chimice utilizate în produse. Această etichetare poate fi furnizată fie pe ambalaj, așa cum este cazul produselor de larg consum, fie prin intermediul fișelor cu date de securitate pentru produsele profesionale, utilizate în aplicațiile industriale.

Consumatorii interesați de detaliile tehnice ale Regulamentului CLP pot citi mai multe pe site-ul web al industriei.

Regulamentul produselor biocide (UE nr. 528/2012), care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2013, reglementează produsele biocide într-un mod armonizat, în întreaga Uniune Europeană, pentru a se asigura că sunt sigure pentru punerea pe piață. Acesta abrogă și înlocuiește Directiva 98/8/CE.

A.I.S.E. asistă la implementarea sa în mai multe moduri, contribuind la discuții și activități împreună cu autoritățile competente, Comisia Europeană și Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA). A.I.S.E. susține obiectivul unei piețe europene armonizate pentru produsele biocide. Salutăm noile mecanisme introduse prin regulament, cum ar fi autorizarea unională, evaluarea armonizată a riscurilor și conceptul de familii de produse biocide. Opinia noastră este aceea că o piață internă armonizată a produselor biocide va contribui la îmbunătățirea disponibilității produselor și va oferi stimulente pentru inovare, prin reducerea poverii administrative. De asemenea, va asigura aplicarea în întreaga Uniune Europeană a acelorași standarde înalte pentru protecția sănătății umane și a mediului.

Consumatorii interesați de detaliile tehnice ale Regulamentului privind produsele biocide pot citi mai multe pe site-ul web al industriei.

Acest regulament este în vigoare din anul 2005, când a înlocuit diverse măsuri legislative anterioare. Acesta cere ca agenții tensioactivi utilizați în detergenți să îndeplinească criterii stricte de biodegradare.
Acest lucru este important pentru protecția mediului, deoarece majoritatea detergenților și a produselor de curățare sunt deversate în canalizare și tratate în stațiile de tratare a apei. Regulamentul cere, de asemenea, ca informațiile specifice despre produse să fie disponibile pe ambalaj și pe internet, de exemplu, să fie specificată prezența unor niveluri mici de ingrediente alergene. Acest regulament a fost extins pentru a restricționa utilizarea fosfatului în produsele pentru spălarea rufelor destinate consumatorilor și în tabletele pentru spălarea vaselor destinate mașinilor automate de spălare a vaselor, în toate țările UE, începând din 2013 (UE 259/2012).

Consumatorii interesați de detaliile tehnice ale Regulamentului privind detergenții pot citi mai multe pe site-ul web al industriei.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline