Condiții de utilizare a site-ului

 

https://www.cleanright.eu

Ianuarie 2020

................................................................................

Vă rugăm să citiți cu atenție prezentele condiții de utilizare (denumite în continuare „condiții de utilizare”), înainte de a răsfoi și accesa acest site web, care se găsește la adresa: www.cleanright.eu/ (denumit în continuare „site-ul web”). 

Acest site web este proprietatea și este exploatat de „Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d'Entretien” (Asociația Internațională pentru Săpunuri, Detergenți și Produse de Întreținere), intitulată, pe scurt, „A.I.S.E.”, o asociație internațională nonprofit, înregistrată în conformitate cu legislația belgiană („AISBL/IVZW”), cu sediul social situat la adresa: Boulevard du Souverain 165, etaj 4, 1160 Bruxelles, Belgia și înregistrată în Registrul Societăților Comerciale (districtul Bruxelles) cu numărul 538.183.615 (denumită în continuare „A.I.S.E.”). Numărul intracomunitar de înregistrare pentru TVA al A.I.S.E. este BE 0538 183 615.

Tel.: +32 (0)2 679 62 67 – Fax: +32 (0) 2 679 62 79.

 1. Condiții generale

Prezentele condiții de utilizare se aplică oricărei persoane care accesează și utilizează site-ul web (denumită în continuare „utilizator”) și pot fi modificate, integral sau parțial, de către A.I.S.E. în orice moment și fără notificare prealabilă. Prin urmare, vă recomandăm să consultați cu regularitate prezentele condiții de utilizare, pentru a vă pune la curent cu cea mai recentă versiune a acestora. 

Condițiile de utilizare constituie întregul și exclusivul acord, încheiat între utilizator și A.I.S.E., în ceea ce privește accesul la site-ul web.

Prin utilizarea acestui site web, utilizatorul acceptă în totalitate și în mod necondiționat prezentele condiții de utilizare și se angajează să le respecte. Dacă utilizatorul nu este de acord cu prezentele condiții de utilizare, nu va utiliza în niciun mod site-ul web.

În cazul încălcării prezentelor condiții de utilizare sau a oricărei alte obligații contractuale dintre utilizator și A.I.S.E., A.I.S.E. își rezervă dreptul de a refuza accesul la site-ul web (inclusiv, dar fără a se limita la, spațiul restricționat, astfel cum este definit mai jos), fără a aduce atingere dreptului A.I.S.E. sau al oricărei terțe părți de a pretinde despăgubiri pentru toate daunele directe sau indirecte care decurg din respectiva încălcare.

 1. Conținut și limitarea răspunderii

Informațiile și materialele conținute de acest site web sunt oferite exclusiv cu titlu informativ și sunt oferite de A.I.S.E. cu bună-credință maximă. Se consideră că informațiile conținute sunt corecte.

Totuși, A.I.S.E. nu emite nicio declarație sau garanție cu privire la caracterul adecvat, fiabilitatea, exhaustivitatea sau acuratețea informațiilor prezentate pe acest site web și nu își asumă nicio răspundere pentru nici un fel de inexactități sau lipsuri ale conținutului acestuia.

Cu excepția acțiunilor deliberate și/sau a prevederilor legale obligatorii, A.I.S.E. nu va fi considerată răspunzătoare pentru nicio utilizare a conținutului prezentului site web. De asemenea, nu va fi considerată răspunzătoare pentru nici un fel de pierderi sau daune de orice natură (directe, indirecte, consecutive, materiale sau nemateriale etc.), rezultate din utilizarea sau din încrederea în informațiile prezentate pe acest site web.

A.I.S.E. își rezervă dreptul de a modifica și actualiza site-ul web și conținutul acestuia, în orice moment, fără notificare prealabilă.

 1. Continuitatea disponibilității site-ului web

A.I.S.E. are dreptul de a îmbunătăți și revizui site-ul web în orice moment, fără notificare prealabilă.

A.I.S.E. poate opri sau limita (permanent sau temporar) accesul la site-ul web (inclusiv la spațiul restricționat, astfel cum se definește mai jos), în orice moment, fără notificare prealabilă.

 1. Securitate

A.I.S.E. aplică o serie de controale de securitate, pentru a proteja site-ul web de accesul neautorizat. Totuși, A.I.S.E. nu garantează faptul că site-ul web va fi sigur și lipsit de erori sau viruși. Utilizatorul confirmă faptul că accesează site-ul web pe propria sa răspundere.

A.I.S.E. nu acceptă nicio răspundere pentru nicio interferență cu sau deteriorarea sistemului de operare, a software-ului sau datelor utilizatorului, produse în legătură cu acest site web sau cu utilizarea acestuia. Utilizatorii sunt încurajați să adopte măsuri de precauție adecvate (cum ar fi deținerea unui software de protecție antivirus), pentru a se asigura că tot ceea ce este selectat de pe acest site web este lipsit de viruși sau de alte contaminări ce pot interfera cu sau deteriora sistemul de operare computerizat, software-ul sau datele aparținând Utilizatorului. 

Utilizatorii au responsabilitatea de a-și configura componentele de tehnologia informației, programele computerizate și platformele pentru accesarea site-ului web.

Utilizatorii nu trebuie să utilizeze abuziv site-ul web, transmițând în mod voit viruși, aplicații de tip troian sau vierme, bombe logice sau alte materiale rău-intenționate sau dăunătoare din punct de vedere tehnologic. Utilizatorii nu trebuie să încerce să obțină accesul neautorizat la site-ul web, la serverul pe care este stocat site-ul web sau la orice alt server, computer sau bază de date conectată la site-ul web. Utilizatorii nu trebuie să atace site-ul web prin intermediul unui atac de tip refuz-serviciu sau al unui atac distribuit de tip refuz-serviciu. Încălcarea acestei prevederi de către utilizator va constitui o infracțiune, în conformitate cu Legea belgiană din 28 noiembrie 2000 cu privire la infracțiunile de tehnologia informației.

A.I.S.E. va raporta orice astfel de încălcare autorităților competente de aplicare a legii și va coopera cu respectivele autorități.

 1. Drepturile de proprietate intelectuală

Site-ul web și toate componentele acestuia (conținut, mărci, logouri, grafică, fotografii, animații, videoclipuri, muzică, text etc.) sunt proprietatea A.I.S.E. Acestea sunt protejate prin drepturile de proprietate intelectuală (precum dreptul de autor și drepturile conexe, drepturile asupra mărcii comerciale etc.).

Reproducerea materialelor care se găsesc pe site-ul web este autorizată, cu excepția celei efectuate în scop comercial, condiția fiind ca sursa să fie menționată și recunoscută. 

Orice încălcare a restricției de mai sus poate constitui o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală, pasibilă de pedeapsă cu închisoarea sau de amenzi, fără a aduce atingere daunelor civile.

A.I.S.E. nu își arogă dreptul de autor asupra niciunui document oficial sau documente care aparțin domeniului public, prezentate pe site-ul web sau în spațiul restricționat. Drepturile de autor, dacă există, asupra materialelor terțelor părți, care se găsesc pe site-ul web, trebuie să fie respectate; nu se acordă niciun drept.

 1. Legături către site-uri web terțe părți

Legăturile către alte site-uri web sunt oferite numai cu titlu informativ. Prin urmare, aceste legături nu implică nici responsabilitatea și nici aprobarea A.I.S.E. pentru informațiile care se găsesc pe aceste site-uri web. A.I.S.E. nu acceptă responsabilitatea sau răspunderea de nicio natură pentru aceste alte site-uri și pentru niciun fel de informații pe care le pot conține acestea, decât dacă A.I.S.E. este proprietara acestor alte site-uri și în conformitate cu condițiile de utilizare aplicabile.

Este interzisă inserarea pe site-ul web a hyperlinkurilor care conduc la un alt site, fără aprobarea prealabilă în formă scrisă a A.I.S.E.

 1. Spațiul restricționat (spațiul partenerilor)

Accesul la spațiul restricționat este limitat la membrii A.I.S.E. și, prin urmare, acest spațiu nu poate fi accesat de alți utilizatori ai site-ului web. Accesul este condiționat de obținerea unui nume de utilizator și a unei parole, de la A.I.S.E.

Numele de utilizator și parola sunt strict personale și confidențiale. Membrul este responsabil de utilizarea parolei și de toate activitățile sale pe sau prin intermediul spațiului restricționat.

A.I.S.E. prelucrează date cu caracter personal legate de accesul în spațiul restricționat, în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor, inclusiv cu Regulamentul General privind Protecția Datelor („RGPD”). Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor, vă rugăm să consultați „Politica privind confidențialitatea”.

 1. Servicii prestate

Prin intermediul site-ului web, utilizatorul poate trimite un e-mail către prieteni, pentru a susține campania „Nu lăsați capsulele la îndemâna copiilor”. Utilizatorul este singurul responsabil de informațiile comunicate prin intermediul acestui e-mail, precum și de utilizarea serviciului.

A.I.S.E. prelucrează datele comunicate prin utilizarea serviciului, de către utilizator, în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor, inclusiv cu Regulamentul General privind Protecția Datelor („RGPD”). Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor, vă rugăm să consultați „Politica privind confidențialitatea”.

 1. Solicitare din partea persoanelor fizice

Utilizatorul poate contacta A.I.S.E., trimițând o scrisoare sau un e-mail către una dintre asociațiile naționale care sunt membre ale A.I.S.E. Utilizatorul este singurul responsabil de informațiile comunicate prin intermediul acestor scrisori și e-mailuri.

A.I.S.E. prelucrează informațiile comunicate prin aceste scrisori și e-mailuri, în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor, inclusiv cu Regulamentul General privind Protecția Datelor („RGPD”). Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor, vă rugăm să consultați „Politica privind confidențialitatea”.

 

 1. Nulitatea unei prevederi

Nulitatea, caracterul inoperant sau inaplicabilitatea uneia sau mai multor prevederi ale acestor condiții de utilizare nu vor cauza nulitatea, caracterul inoperant sau inaplicabilitatea condițiilor de utilizare în ansamblul lor. Prevederea care este nulă, inoperantă sau inaplicabilă, în totalitate sau parțial, va fi considerată nescrisă, în timp ce toate celelalte prevederi vor continua să producă efecte juridice depline. Prevederea declarată inoperantă va fi apoi înlocuită de o altă prevedere care va avea același efect.

 1. Renunțarea la drepturi

Orice eventuală neexercitare sau exercitare cu întârziere a drepturilor conferite prin prezentele condiții de utilizare nu va fi interpretată ca fiind o renunțare la respectivele drepturi. Orice eventuală neexercitare a unui drept sau exercitarea doar parțială a respectivului drept nu va împiedica exercitarea ulterioară a respectivului drept sau a oricărui alt drept rezultat din condițiile de utilizare.

 1. Norma conflictuală și competența materială și teritorială

Prezentul site web și prezentele condiții de utilizare sunt reglementate de legislația belgiană. Orice litigiu apărut în legătură cu acestea va intra în sfera de competență exclusivă a instanțelor judecătorești din Bruxelles, Belgia.

Politica privind modulele cookie 

Prezentul site web (www.cleanright.eu și spațiul restricționat, astfel cum este definit prin condițiile de utilizare) folosește module cookie, pentru a îmbunătăți experiența de utilizare a site-ului web. Un modul cookie este un fișier-text de dimensiuni mici, plasat pe computerul, tableta sau dispozitivul dvs. mobil, în momentul în care vizitați un site web.

Continuând să navigați pe site-ul web sau dând clic pe butonul „Sunt de acord”, acceptați utilizarea modulelor cookie, astfel cum se descrie în prezenta politică privind modulele cookie. Totuși, puteți în orice moment să dezactivați modulele cookie, modificând setările browserului dvs. (astfel cum se descrie mai jos). Dacă dezactivați modulele cookie, A.I.S.E. nu poate garanta o vizită pe site-ul web fără probleme tehnice.

Utilizarea modulelor cookie

A.I.S.E. utilizează module cookie (propriile sale module cookie și module cookie terță parte), în conformitate cu legile aplicabile, inclusiv cu Legea belgiană din 13 iunie 2005 privind comunicările electronice.

Dacă doriți să refuzați plasarea de module cookie Google Analytics, puteți descărca și instala suplimentul pentru browser, ce refuză plasarea de module cookie Google Analytics și care este disponibil la adresa: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Dezactivarea modulelor cookie

Dacă doriți să blocați modulele cookie, puteți face aceasta pentru browserul pe care îl utilizați:

Dezactivarea modulelor cookie poate afecta funcționarea și funcțiile site-ului web. Se recomandă ca utilizatorul să nu dezactiveze modulele cookie.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline