Kolikrát jste již slyšeli radu, že si máte vždy přečíst štítek? Důležité je ji brát vážně.

Štítky vám pomáhají používat produkt bezpečně a efektivně. Produkty pro čištění a úklid mohou obsahovat nebezpečné složky a štítek v tomto směru obsahuje spoustu užitečných a důležitých doporučení. Proto si před použitím produktu vždy přečtěte štítek.

Štítky produktů pro čištění a úklid obsahují několik různých druhů informací. Všechny jsou důležité a užitečné. Chcete-li tyto informace snáze pochopit, podívejte se na následující video. Informace o jednotlivých oddílech štítku jsou také uvedeny níže.

Bezpečné používání

Za účelem zvýšení bezpečnosti při používání produktů a jako doplněk důležitých informací o nebezpečnosti stanovených předpisy EU jsou na štítku, který průmysl vytvořil, uvedeny také pokyny pro bezpečné používání.

Tyto ikony a věty bezpečného používání vám pomohou bezpečně používat a skladovat čisticí prostředky pro domácnost. Jsou uvedeny na štítku a jednoduchým, srozumitelným způsobem poskytují pokyny pro bezpečné používání. 

Podívejte se na všechny ikony pro bezpečné používání a jejich výklad.

Informace o nebezpečnosti

Porozumění informacím o nebezpečnosti

V Evropě nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, tzv. CLP upravuje, jak musí štítky produktů pro čištění a úklid uvádět informace o nebezpečnosti vztahující se k příslušnému produktu, aby vám pomáhaly s produktem nakládat a používat jej bezpečně.

Nařízení stanoví, jak se čisticí prostředky pro domácnost klasifikují na základě potenciálního vlivu produktu na lidi a životní prostředí. Všechny produkty, které jsou nebezpečné, musí na štítku uvádět následující:

 • standardizovaný symbol nebezpečnosti a signální slovo,
 • věty o nebezpečnosti,
 • věty s pokyny pro bezpečné zacházení,
 • další relevantní informace.

Porozumění výstražným symbolům nebezpečnosti

Symboly a slovní popis jsou uvedeny, aby vás upozornily na nebezpečí, která mohou některé produkty představovat. Informace na štítku se vztahují na koncentrovaný produkt v obalu: nevztahuje se na produkt při použití, tj. ředěný (např. používáte-li přípravek na mytí nádobí v 5 litrech vody). Pokud používáte produkty v souladu s pokyny na etiketách, nejste těmto rizikům vystaveni.

Bližší informace o nařízení CLP a výstražných symbolech najdete na webu Evropské agentury pro chemické látky (ECHA).

Dávkování

Kolik pracího prostředku by se mělo používat?

Většina značek čisticích prostředků vás informuje o optimálním množství produktu, které máte pro dosažení účinnosti úklidu použít, ať už se jedná o prací prostředky, mytí podlahy apod. Budete-li se pokyny uvedenými na štítku zvoleného produktu řídit, určitě dosáhnete těch nejlepších výsledků a ještě pomůžete životnímu prostředí.

Víte, že používáte-li nadměrné množství čisticích prostředků, plýtváte tak ve skutečnosti zdroji (a penězi) a životnímu prostředí tak vůbec nepomáháte? A naopak, používáte-li např. nedostatečné množství pracího přípravku, prádlo se nemusí úplně vyprat a může být nutné je prát znovu, což vede ke spotřebě další vody, energie a pracího přípravku.

Přečtěte si konkrétní informace o dávkování pracích prostředků.

Složky a alergeny

 • Každá chemická složka má v produktu konkrétní účel. Některé složky propůjčují produktu čisticí vlastnosti, jiné mohou pomáhat lépe rozpouštět tuky ve vodě nebo přípravku dodávají příjemnou vůni či barvu. To vše společně tvoří produkt, který se snáze používá a přináší vynikající výsledky.

  Předpisy EU stanoví, jak musí být informace o složkách produktu uvedeny na štítcích.

  Nařízení o detergentech stanoví pravidla, jaké informace o složkách musí být na štítcích těchto produktů uvedeny. Hlavním cílem je zajistit informovanost o obsahu čisticího prostředku, abyste v případě výskytu alergické reakce u vás nebo některého rodinného příslušníka mohli učinit při výběru produktu informované rozhodnutí. Složky jsou na štítku mnohdy uvedeny ve skupinách, přičemž podrobnější informace lze najít na internetu.

  Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí stanoví, že štítek produktu musí uvádět seznam složek, kvůli kterým je produkt zařazen do konkrétní třídy.

  Chcete se dozvědět více?

UFI Code

Proč kód UFI existuje a kde ho nalézt

K nehodám s běžnými chemickými výrobky může dojít kdykoli a kdekoli – zejména pokud máte malé děti. V případě takové nehody okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc – obraťte se na místní toxikologické středisko nebo v určitých případech na svého lékaře.

Na štítcích výrobků se postupně začíná objevovat 16místný kód UFI (jednoznačný identifikátor složení) – při vyhledávání lékařské pomoci o něj budete požádáni. Kód UFI pomáhá toxikologickým střediskům při rychlejší identifikaci výrobku a jeho složek, abyste cílenou radu mohli získat rychleji.

Kód UFI je již na štítcích mnoha výrobků – například celé řady čisticích prostředků, barev, lepidel či hnojiv. Pokud takovéto výrobky nejsou používány správně, mohou poškodit vaše zdraví. Do roku 2025 budou mít všechny tyto výrobky kód UFI, což pomůže zajistit bezpečnost evropských občanů.

Jiné

Co ještě je na štítku uvedeno?

Štítky produktů uvádějí také další užitečné informace. Mohou uvádět, že produkt splňuje požadavky programů udržitelnosti, např. Charty pro trvale udržitelný úklid nebo ekoznačky EU. Štítky produktů pro čištění a úklid obsahují také rady, jak produkt používat udržitelně za účelem úspory vody, emisí CO2 a peněz.

Na štítku najdete také kontaktní údaje značky nebo výrobce, pokud byste si chtěli vyžádat bližší informace přímo, a také čárový kód a údaje o hmotnosti obsahu.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline