Hoe vaak hebt u het advies gehoord om altijd het etiket te lezen. Het is belangrijk om dit serieus te nemen.

Etiketten zijn er om u te helpen een product veilig en effectief te gebruiken. Was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen kunnen gevaarlijke ingrediënten bevatten en het etiket geeft veel nuttige en belangrijke adviezen. Lees dus altijd het etiket voordat u een product gebruikt.

De etiketten van reinigings- en onderhoudsproducten bevatten verschillende informatie, die allemaal van belang en nuttig zijn. Om u te helpen al deze informatie gemakkelijker te lezen en te begrijpen, kunt u de video bekijken. U kunt ook meer lezen over de verschillende secties van het etiket hieronder.

Veilig gebruik

Om u te helpen bij het veilig gebruik van de producten en om de belangrijke informatie over de gevaren die door de EU-regelgeving worden voorgeschreven aan te vullen, vindt u ook richtlijnen voor veilig gebruik op het etiket dat door de industrie is ontwikkeld.

Deze pictogrammen en zinnen voor veilig gebruik helpen u bij het veilig gebruiken en opslaan van huishoudelijke was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen. Ze zijn te vinden op het etiket en geven op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier instructies voor een veilig gebruik. 

Bekijk alle alle pictogrammen en uitleg over veilig gebruik in de industrie.

Gevareninformatie

Begrip van gevareninformatie

In Europa is de verordening inzake de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen - de CLP Verordening - bepaalt hoe de etiketten van huishoudelijke reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten gevareninformatie over het product moeten weergeven, om u te helpen het product veilig te hanteren en te gebruiken.

De verordening bepaalt hoe huishoudelijke reinigingsmiddelen worden ingedeeld, op basis van de potentiële impact van het product op de mens en het milieu. Alle producten die als gevaarlijk zijn geïdentificeerd, moeten het volgende op het etiket vermelden:

  • een gestandaardiseerd gevarensymbool en signaalwoord
  • gevarenaanduidingen
  • voorzorgsmaatregelen
  • alle andere relevante informatie.

Begrijp deze pictogrammen 

De symbolen en bewoordingen zijn er om uw aandacht te vestigen op de gevaren die sommige producten kunnen opleveren. De informatie op het etiket verwijst naar het geconcentreerde product in de verpakking: het verwijst niet naar het gebruikte product, d.w.z. verdund (bijv. bij gebruik van een handafwasmiddel in 5 liter water). Mits u de producten gebruikt volgens de instructies op het etiket, bent u niet blootgesteld aan deze gevaren.

Voor meer gedetailleerde informatie over de CLP-verordening en de pictogrammen kunt u terecht op de website van het Europees Agentschap voor chemische stoffen.

Dosering

Hoeveel wasmiddel moet u gebruiken?

De meeste wasmiddelenmerken zullen u adviseren over de optimale hoeveelheid product die u kunt gebruiken voor een efficiënt reinigingsresultaat, of het nu gaat om het wassen van wasgoed, het reinigen van de vloer, enz. Door de aanwijzingen op het etiket van het door u gekozen product op te volgen, bent u er zeker van dat u de beste resultaten behaalt en tegelijkertijd het milieu helpt.

Wist u dat u door het gebruik van te veel wasmiddel in feite middelen (en geld) verspilt en daarmee het milieu niet helpt? En door te weinig te doseren loopt u het risico dat de was niet helemaal schoon is en eventueel opnieuw moet worden gewassen, wat opnieuw extra water, energie en wasmiddel zou verbruiken.

Lees meer specifieke informatie over de dosering van wasmiddelen.

Ingrediënten en allergenen

Elk chemisch ingrediënt in een product heeft een bepaald doel. Sommige ingrediënten geven het product zijn reinigende eigenschappen, andere helpen het beter op te lossen in water of geven het een aangename geur of kleur. Dit alles leidt tot een product dat gemakkelijker te gebruiken is en geweldige resultaten oplevert.

In de EU-regelgeving wordt bepaald hoe de informatie over de ingrediënten van de producten op de etiketten moet worden vermeld.

De Detergentenverordening stelt regels vast met betrekking tot de informatie over de ingrediënten die op de etiketten van wasmiddelen moet worden vermeld. Het belangrijkste doel is om ervoor te zorgen dat u zich bewust bent van wat er in het wasmiddel zit, zodat u, als u of iemand in uw familie een allergische reactie heeft, in staat bent om een weloverwogen productkeuze te maken. Ingrediënten worden op het etiket vaak gegroepeerd in ingrediëntenfamilies, waarover online meer gedetailleerde informatie beschikbaar is.

De Verordening inzake Classificatie, Etikettering en Verpakking bepaalt dat een productetiket de lijst van ingrediënten moet bevatten die aanleiding hebben gegeven tot de specifieke classificatie van het product

Wil u meer weten?

UFI Code

Waar de UFI-code voor dient en waar deze te vinden is

Ongelukken met alledaagse chemische producten zitten in een klein hoekje – zeker als u jonge kinderen hebt. Vraag in zo’n geval onmiddellijk medisch advies door contact op te nemen met het Antigifcentrum (België) of uw huisarts (Nederland).

Op productetiketten staat steeds vaker een UFI-code (unieke formule-identificatie) van 16 tekens. Wanneer u medisch advies inwint, wordt u daarnaar gevraagd. De UFI-code helpt gifcentra om het product en de ingrediënten ervan vlotter te achterhalen, zodat u sneller goed advies kunt krijgen.

De UFI-code staat al op het etiket van veel producten, zoals allerlei schoonmaakproducten, verf, kleefmiddelen en meststoffen, die bij verkeerd gebruik schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. In 2025 moet de UFI-code op al deze producten staan, voor de veiligheid van de Europese burger.

Links naar meer informatie
ECHA: Waarom de UFI van belang is
https://poisoncentres.echa.europa.eu/nl/why-the-ufi-matters-for-everybody

 

Overige

Wat vind ik nog meer op het etiket?

Productetiketten bevatten ook andere nuttige informatie. Zij kunnen vermelden dat het product voldoet aan een bepaalde duurzaamheidsregeling, zoals het Charter voor Duurzaam Schoonmaken of het EU-milieukeurmerk. Op de etiketten van reinigingsproducten staan vaak ook tips voor een duurzaam gebruik van het product en de besparing van water, CO2 en geld.

U vindt er ook de contactgegevens van het merk of de fabrikant, voor het geval u rechtstreeks contact met hen wilt opnemen voor meer informatie, evenals de barcode en het gewicht van de inhoud van het product.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline