Οφέλη

 • They unclog drains, leaving pipes free of blockage, clean and hygienic.

 • They can help avoid costly plumbers’ bills in the event of a blocked drain pipe.

 • They are available as liquids and solid products.

Ασφαλής χρήση

 • Κρατείστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
 • Αποφύγετε επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό.
 • Μην το καταπίνετε. Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό σας.
 • Μην το αναμιγνύετε με άλλα προϊόντα.
 • Μην μεταγγίζετε το περιεχόμενο σε άλλο περιέκτη.

Βιώσιμη χρήση

 • Most of these products contain caustic ingredients that can be corrosive to the skin and the eyes. It is therefore crucial to follow the instructions regarding the correct dosage and to observe all warnings.

 • The product should not be dangerous if used correctly, but make sure to take some extra precautions because these products are often corrosive.

 • Use drain cleaner safely and make sure the product is kept out of reach of children at all times.

 • Use gloves when manipulating drain cleaners.

 • Always close the bottle firmly with the child resistant closure including before throwing the empty bottle away.
  Don’t leave the sink unattended otherwise, keep the room locked for the entire soaking time.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline