Korzyści

 • Udrażniają odpływy, pozostawiając rury wolne od zatorów, czyste i higieniczne.

 • Pomagają w uniknięciu kosztownych usług hydraulika w przypadku zatkania rury odpływowej.

 • Są dostępne w postaci płynów i produktów stałych.

Bezpieczne zastosowanie

 • Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
 • Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu z oczami obficie przemyć oczy wodą.
 • Nie połykać. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem.
 • Nie mieszać z innymi produktami.
 • Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Zrównoważone użytkowanie

 • Większość z tych produktów zawiera składniki żrące, które mogą być niebezpieczne dla skóry i oczu. W związku z tym konieczne jest przestrzeganie instrukcji dotyczących prawidłowego dozowania i przestrzeganie wszystkich ostrzeżeń.

 • W przypadku prawidłowego użycia produkt nie powinien stwarzać zagrożenia, ale należy podjąć dodatkowe środki ostrożności, ponieważ produkty te mają często właściwości żrące

 • Używaj środka do czyszczenia rur odpływowych w sposób bezpieczny i zapewnij, aby był zawsze przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.

 • Podczas stosowania środków do czyszczenia odpływów używaj rękawic i środków ochrony oczu.

 • Zawsze dobrze zamykaj butelkę, również przed pozbyciem się zużytego pojemnika.

 • Nie zostawiaj zlewu bez nadzoru i zamknij pomieszczenie na cały czas aktywnego działania środka.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline