Zrównoważony projekt

Chcesz, aby używany przez Ciebie detergent i środek czystości znajdował się w wytrzymałym, ale lekkim pojemniku, który nie pęka, jest szczelny, a jego zawartość jest łatwa w dozowaniu. Wszystkie te kryteria spełniają tworzywa sztuczne.

Jak więc zmniejszyć zużycie tworzyw sztucznych w przypadku naszych produktów? Przemysł intensywnie nad tym pracuje i postawił sobie za cel, aby plastikowe opakowania domowych środków czystości nadawały się do recyklingu, kompostowania lub ponownego użycia, oraz aby do 2025 r. co najmniej 20% ich składników pochodziło z recyklingu.

Trwają również prace nad zaprojektowaniem opakowań z tworzyw sztucznych tak, aby zmniejszyć ich użycie. Na przykład, niektóre butelki mają teraz rękaw z folii, który zawiera wszystkie informacje standardowo umieszczane na etykiecie. Pozwala to na większe wykorzystanie niebarwionego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu, ponieważ rękawy takie mogą być projektowane indywidualnie. Innym przykładem ulepszonego projektowania jest niska waga opakowania.

Podejście cyrkularne

W szerszym ujęciu, w podejściu tym chodzi o to, aby zamiast gospodarki liniowej, do której przywykliśmy, w której wytwarzamy rzeczy, używamy ich, a następnie wyrzucamy je, od samego początku projektować produkty tak, aby nie generowały odpadów i zanieczyszczenia. Zmierzamy w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (cyrkularnej), w której wszystkie używane przez nas wyroby z tworzyw sztucznych poddajemy recyklingowi, aby utrzymać je w gospodarce zamiast obciążać nimi środowisko naturalne.

Taka jest wizja stworzonej przez Fundację Ellen MacArthur, globalnej inicjatywy na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego w zakresie zarządzania plastikiem New Plastics Economy Global Commitment, która została oficjalnie przyjęta przez Stowarzyszenie A.I.S.E., które reprezentuje branżę w Europie.

Przekaż do recyklingu lub napełnij ponownie

Oprócz wysiłków firm, które starają się projektować swoje opakowania w sposób bardziej zrównoważony, kluczową rolę odgrywają konsumenci, którzy, sortując je i wyrzucając do odpowiedniego pojemnika, pomagają w realizacji celów gospodarki obiegu zamkniętego. Dlatego też zalecamy zachowanie opakowań stałych lub wielokrotnego użytku i, gdy to możliwe, kupowanie zestawów do uzupełniania.

Ich zawartość jest taka sama, a takie postępowanie pozwala generować mniej odpadów kartonowych i/lub z tworzyw sztucznych. Ogólnie rzecz biorąc, aby mądrze sortować, należy postępować zgodnie z wytycznymi lokalnych władz.

Rękawy do pakowania

Niektóre detergenty i środki czystości są obecnie dostarczane w butelkach wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu i otoczonych plastikową etykietą w formie rękawa. Opakowania z dużą zawartością surowców wtórnych (sięgającą w niektórych przypadkach niemal 100%) często odznaczają się żółtym lub szarawym kolorem. Zaletą tego cienkiego rękawa jest to, że okrywa on całą butelkę i można go dostosować do indywidualnych potrzeb, dzięki czemu samej butelki nie trzeba barwić i łatwiej poddać ją recyklingowi po jego usunięciu. Ponieważ butelka i rękaw są często wykonane z różnych materiałów, przed oddaniem do recyklingu należy je od siebie oddzielić. Dzięki temu zapewnimy wyższy poziom odzysku surowców wtórnych. Gdy zobaczysz na opakowaniu ten symbol, pamiętaj, żeby przed utylizacją „oddzielić etykietę od butelki, aby ułatwić recykling”.
Uwaga: na opakowaniu niektórych produktów można też znaleźć symbol „suwaka”, wskazujący miejsce, w którym należy rozpocząć odrywanie rękawa.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline