Visste du att även om vi håller våra hem rena betyder det inte att de är fria från potentiellt skadliga mikrober eftersom de konstant kastas ut i vår omgivning via de människor och djur som lever där och den mat vi tillagar? Dessa mikrober är osynliga så du kan inte befria ditt hem från dem via rengöring. 

Det mest effektiva sättet att skydda ditt hem från skadliga mikrober är att ha bra hygienvanor vid viktiga tillfällen när det är mest sannolikt att de sprids.  Vi kallar detta ”målriktad hygien”.

Vad är målriktad hygien och varför behöver vi det?

Att introducera målriktade rutiner i ditt hem är det bästa sättet att få sinnesro och veta att du gör ditt bästa för att skydda dig själv och din familj från infektionssjukdomar. 

 

Målriktad hygien erbjuder en metod att maximera skyddet mot skadliga mikrober samtidigt som man bibehåller exponering av vänliga mikrober, de som vi behöver för att bygga ett hälsosamt mikrobiom i vår mage, våra luftvägar och mun samt på vår hud, vilket minskar risken att utveckla allergier och andra typer av sjukdomar. 

Nyckeln till målriktad hygien är att den fokuserar på att bryta infektionskedjan.  Detta skiljer sig märkbart från den traditionella synen att hygien innebär att ta bort smuts då det är där skadliga mikrober oftast finns. I verkligheten är källan till skadliga mikrober oftast andra människor, kontaminerad mat samt vatten och husdjur.

Bryt infektionskedjan för att förhindra spridningen av skadliga mikrober.

Skadliga mikrober kommer in i ditt hem huvudsakligen via människor och husdjur, kontaminerad mat och vatten. De faller kontinuerligt av och sprids sedan via bärare såsom händer, toaletter, kläder osv. Vi kan bli infekterade med dessa mikrober genom att till exempel röra en infekterad yta och sedan röra vid munnen, näsan eller ögonen eller genom att äta mat som kontaminerats via kontaminerade händer. Det är detta som kallas ”infektionskedjan”. Alla länkar i kedjan behöver finnas på plats för att en infektion ska spridas. Så, om vi bryter en av dessa länkar i kedjan, kan inte en infektion spridas.

Hygienrutiner används i hemmet för att förhindra en pågående spridning av skadliga mikrober genom att bryta infektionskedjan.

Det finns några arter av mikrober som är kända för att vara potentiellt skadliga (t.ex. magbakterier) och som kan växa och förökas och bilda permanenta reservoarer på ställen där stagnerat vatten samlas, t ex. tvättställ/bad/duschavlopp eller under spolringskanten på toaletten och i våta rengöringstrasor och svampar. Dessa är i vanliga fall inte skadliga men kan utgöra en risk för personer som har försvagat immunförsvar mot infektioner.

När behöver du praktisera målriktad hygien?

Målriktad hygien betyder att man fokuserar hygienrutiner vid de tillfällen då det är mest troligt att skadliga mikrober sprider sig från de ovan nämnda källorna. Dessa tillfällen är när du:

aise targetedhygiene visuals 9 moments flower no text

 1. Hanterar mat
 2. Äter med fingrarna
 3. Använder toaletten eller byter en bebisblöja
 4. Hostar, nyser och snyter dig
 5. Hanterar och tvättar smutsiga kläder och hushållslinnen
 6. Rör ytor som ofta rörs av andra
 7. Tar hand om husdjur
 8. Hanterar och gör dig av med sopor
 9. Tar hand om en infekterad familjemedlem

Vid dessa nio tillfällen måste hygienåtgärder såsom handtvättning, rengöring av ytor osv fokusera på den kritiska yta (kallad kritisk kontrollpunkt) som troligast kan sprida skadliga mikrober.  I alla dessa nio riskmoment är händer alltid en kritisk kontrollpunkt men ytor som kommer i kontakt med mat och rengöringstrasor är också viktiga kontrollpunkter i många situationer. Skadliga mikrober kan också spridas via kläder och hushållslinnen, badkar, duschar och tvättställ samt då och då via golv och möbler.

Men det är viktigt att inse att även om det kan hjälpa till att förebygga infektionsspridning att hålla hemmet rent via dagliga eller veckovisa rengöringsrutiner, är dess bidrag relativt litet i jämförelse med de hygienrutiner som genomförs vid viktiga tillfällen för att skydda oss själva från exponering för skadliga mikrober.

Hur bryter man infektionskedjan

Ändamålet med en hygienpraxis är att minska antalet skadliga mikrober på händer, ytor och material till en nivå som inte är skadlig för hälsan. Detta kan göras genom att:

 1. Ta bort mikroberna från ytor – genom att använda rengöringsprodukter (t.ex. rengöringsmedel eller tvål) och rengöra redskap med vatten. Att skölja under rent rinnande vatten är ett viktigt steg i denna process
 2. Inaktivering av mikroberna på ytan det handlar om – genom att använda produkter/processer dvs värme (t.ex. att använda högre temperaturer för att tvätta), desinfektionsmedel, handrengöringsmedel.

I många eller i de flesta situationer är rengöring – följt av sköljning och torkning – tillräckligt för att förhindra infektionsspridning. Men det finns några situationer då rengöring följt av desinfektion kan behövas t.ex. användning av handrengöringsmedel då vi inte har tillgång till tvål och vatten eller rengöring av ytor som inte kan sköljas av ordentligt.

Handhygien är den enskilt viktigaste hygienrutinen och är en central del av hygienpraxis vid alla de 9 risktillfällen som beskrivits ovan.

För att se till att händerna är hygieniskt rena gnid alltid dina händer noggrant med tvål och vatten, skölj dem väl under rent rinnande vatten och torka dem. Våta händer plockar upp mikrober snabbare än torra händer. Om du inte har tillgång till rinnande vatten och en handduk, använd ett handrengöringsmedel.

Målriktad hygien är ett ramverk för hållbar hygien på så sätt att den undviker överanvändandet av rengöringsprodukter. Den säkerställer även en försiktig användning av desinfektionsprodukter för att undvika risker associerade med utvecklandet av antibiotikaresistens.

Fortsatt läsning om målriktad hygien av IFH.av IFH.

Denna artikel har skrivits tillsammans med professor Sally Bloomfield som är ordförande och medlem i Scientific Advisory Board på IFH såväl som hedersprofessor hos London School of Hygiene and Tropical Medicine. Professor Bloomfield är en erkänd expert på hygien i hemmet med mer är 30 års erfarenhet av hygienforskning och utbildning.  

The International Scientific Forum (IFH) was established in 1997 to develop and promote hygiene in home and everyday life settings based on sound scientific principles.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline