ANVÄNDARVILLKOR FÖR WEBBPLATSEN

 

 

 

https://cleanright.eu

Januari 2020

     

................................................................................

Vänligen läs dessa användarvillkor (hädanefter benämnda "Användarvillkor”) noggrant innan du surfar på och använder denna webbplats med adress www.cleanright.eu/ och det begränsade området som definieras nedan (hädanefter benämnt "Webbplatsen"). Det begränsade området är en integrerad del av webbplatsen.

Denna webbplats ägs och drivs av "Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d'Entretien", förkortat "A.I.S.E.", en ideell förening som omfattas av belgisk lag ("AISBL/IVZW"), med registrerat kontor på Boulevard du Souverain 165, 4:de våningen, 1160 Brussel, Belgien och registrerat i företagsregistret (i Bryssel) med number 538.183.615 (hädanefter benämnt "A.I.S.E."). A.I.S.E.s EU-momsnummer är BE 0538 183 615.

Tel: +32 (0)2 679 62 67 - Fax: +32 (0) 2 679 62 79

 1. Allmänna villkor

Dessa användarvillkor gäller för alla personer som går in på och använder webbplatsen (hädanefter kallad en "Användare") och kan ändras helt eller delvis av A.I.S.E. när som helst och utan att detta meddelas i förväg. Man bör därför regelbundet läsa dessa användarvillkor för att hålla sig uppdaterad om den senaste versionen. 

Användarvillkoren utgör det fullständiga och enda avtalet mellan användaren och A.I.S.E. med avseende på åtkomst till webbplatsen.

Genom att använda denna webbplats, accepterar användaren helt och ovillkorligt innevarande användarvillkor och åtar sig att följa dem. Om användaren inte samtycker till dessa användarvillkor, ska han/hon avstå från att på något sätt använda webbplatsen.

I händelse av överträdelse av dessa användarvillkor eller av någon annan avtalsförpliktelse mellan användaren och A.I.S.E., förbehåller sig A.I.S.E. rätten att neka åtkomst till webbplatsen (inklusive, utan begränsning det begränsade området, som definieras nedan) utan förfång för A.I.S.E.s rätt eller någon tredje parts rätt att kräva ersättning för alla direkta eller indirekta skador som orsakas av överträdelsen.

 1. Innehåll och ansvarsbegränsning

All information och innehåll på denna webbplats är endast till för informationssyfte. Den/det tillhandahålls av A.I.S.E i god tro. Informationen på webbplatsen anses vara korrekt.

A.I.S.E. ger ändå inga utfästelser eller garantier avseende relevans, pålitlighet, fullständighet eller korrekthet gällande den information som presenteras på denna webbplats och tar heller inte något ansvar för eventuell felaktighet eller ofullständighet avseende innehållet.

Frånsett avsiktliga handlingar och tvingande lagbestämmelser, kommer A.I.S.E. under inga omständigheter att hållas ansvariga för användning av innehållet på denna webbplats. Inte heller kommer A.I.S.E. att hållas ansvariga för eventuell förlust eller skada av något som helst slag (direkt, indirekt, följdskada, materiell eller immateriell, etc.) till följd av användning av eller basering på den information som presenteras på denna webbplats.

A.I.S.E. förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera webbplatsen och dess innehåll när som helst utan att detta meddelas i förväg.

 1. Webbplatsens kontinuitet

A.I.S.E. har rätt att förbättra och revidera webbplatsen när som helst utan att detta meddelas i förväg.

A.I.S.E kan stoppa eller begränsa (permanent eller temporärt) åtkomst till webbplatsen (inklusive det begränsade området, som definieras nedan) när som helst, utan att detta meddelas i förväg.

 1. Säkerhet

A.I.S.E. tillämpar flera olika säkerhetskontroller för att skydda webbplatsen från obehörig åtkomst. Men A.I.S.E. garanterar inte att webbplatsen kommer att vara säker eller fri från programfel eller virus. Användaren förstår att han/hon går in på webbplatsen på egen risk.

A.I.S.E. tar inget ansvar för eventuell störning av eller skada på en användares datorsystem, mjukvara eller data som uppstår i samband med eller som rör denna webbplats eller dess användning. Användare uppmanas vidta lämpliga och adekvata försiktighetsåtgärder (som t.ex. att ha sitt eget virusprogram) för att säkerställa att det som väljs från denna sajt är fritt från virus eller annan kontamination som kan störa eller skada användarens datorsystem, mjukvara eller data. 

Användare ansvarar för att konfigurera sin informationsteknik, datorprogram och plattform för att gå till webbplatsen.

Användare får inte missbruka webbplatsen genom att medvetet introducera virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är illvilligt eller tekniskt skadligt. Användare  får inte försöka skaffa sig obehörig åtkomst till webbplatsen, den server på vilken webbplatsen lagras eller någon server, dator eller databas ansluten till webbplatsen. Användare får inte attackera webbplatsen genom en överbelastninsgattack eller en distribuerad överbelastningsattack. Genom att bryta mot denna bestämmelse, begår användaren en kriminell handling enligt den belgiska lagstiftningen från den 28 november 2000 avseende IT-brottslighet.

A.I.S.E. kommer att anmäla alla sådana bott till relevant brottsbekämpande myndighet och kommer att samarbeta med dessa myndigheter.

 1. Immateriella äganderättigheter

Webbplatsen och alla dess komponenter (innehåll, märken, logotyper, grafik, fotografier, animationer, videor, musik, text, etc.) är egendom som ägs av A.I.S.E. De skyddas av immateriella äganderättigheter (som t.ex. upphovsrätt och närliggande rättigheter, varumärkesrättigheter, etc.).

Reproduktion av material som finns på webbplatsen är tillåten utom för kommersiella ändamål, förutsatt att källan nämns och erkänns. 

Brott mot ovanstående inskränkning kan utgöra ett brott mot immateriella äganderättigheter och kan straffas med fängelse eller böter, utan att det påverkar rätten till skadestånd.

A.I.S.E. åberopar inte  upphovsrätt till några officiella dokument eller några offentligt tillgängliga dokument som finns på webbplatsen eller i det begränsade området. Upphovsrätt till material på webbplatsen som tillhör en tredje part ska respekteras; inga rättigheter ges.

 1. Länkar till tredje parts webbplats

Länkar till andra webbplatser tillhandahålls enbart för bekvämlighet. Därför innebär dessa länkar varken ansvar för, eller godkännande av, informationen på dessa webbplatser från A.I.S.E.s sida. A.I.S.E. accepterar inte något som helst ansvar för dessa andra webbplatser och den information de kan innehålla, förutom om A.I.S.E. är ägaren av sådan annan webbplats och i enlighet med tillämpliga användarvillkor.

Det är inte tillåtet att infoga hyperlänkar på webbplatsen som leder till en annan sajt utan på förhand skriftligt godkännande av A.I.S.E..

 1. Begränsat område (Partnerområde)

Åtkomst till det begränsade området är begränsat till A.I.S.E.-medlemmar och kan därför inte nås av andra användare av webbplatsen. Åtkomst ges endast  efter erhållande av användarnamn och lösenord från A.I.S.E.

Användarnamn och lösenord är strikt personliga och konfidentiella. Medlemmen ansvarar för användningen av lösenordet och för alla sina aktiviteter på eller via det begränsade området.

A.I.S.E. behandlar personuppgifter relaterade till det begränsade området i enlighet med gällande dataskyddslagar, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR”). För mer information om denna behandling, se vår sekretesspolicy.

 1. Tjänster som tillhandahålls

Via webbplatsen kan användaren skicka ett e-postmeddelande till vänner för att stödja kampanjen “Keep Caps from Kids". Användaren är ensam ansvarig för informationen som kommuniceras via detta e-postmeddelande och användningen av tjänsten.

A.I.S.E. behandlar information som kommuniceras genom användningen av tjänsten av användaren i enlighet med gällande dataskyddslagar, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR”). För mer information om denna behandling, se vår sekretesspolicy.

 1. Förfrågningar från enskilda

Användaren kan kontakta A.I.S.E. genom att skicka ett brev eller ett e-postmeddelande till en av de nationella förbunden som är medlemmar av A.I.S.E. Användaren är ensam ansvarig för informationen som kommuniceras genom dessa brev och e-postmeddelanden.

A.I.S.E. behandlar information som kommuniceras genom dessa brev och e-postmeddelanden i enlighet med gällande lagar, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR”). För mer information om denna behandling, se vår sekretesspolicy.

 1. Ogiltigförklarande av en bestämmelse

Ogiltigheten, eller ogenomförbarheten av en eller flera av bestämmelserna i dessa användarvillkor ska inte leda till att användarvillkoren som helhet blir ogiltiga eller ogenomförbara.  Bestämmelsen som är helt eller devils ogiltig eller ogenomförbar ska anses vara oskriven, medan alla andra bestämmelser ska förbli fullt tillämpliga. Bestämmelsen som förklaras ogiltig ska sedan ersättas med en annan bestämmelse med samma effekt.

 1. Avstående från rättigheter

Underlåtelse eller fördröjning när det gäller att åberopa en rättighet till följd av dessa användarvillkor ska inte tolkas som ett avstående av denna. Underåtelse att åberopa en rättighet eller endast delvis åberopa en rättighet utesluter inte att denna rättighet eller någon annan rättighet till följd av dessa användarvillkor kan komma att åberopas senare.

 1. Tillämplig lagstiftning och jurisdiktion

Denna webbplats och dessa användarvillkor styrs av belgisk lag. Eventuell tvist som uppstår i samband därmed ska endast omfattas av domstolarna i Byssel, Belgien .

Cookiepolicy 

Denna webbplats (www.keepcapsfromkids.eu och det begränsade området som definieras i användarvillkoren) använder cookies för att förbättra webbplatsupplevelsen. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator, surfplatta eller mobilenhet när du går in på en webbplats.

Genom att fortsätta surfa på webbplatsen eller genom att klicka på knappen “Jag samtycker” accepterar du användningen av cookies som beskrivs i denna cookiepolicy. Men du är fri att avaktivera cookies när som helst genom att ändra inställningarna i din webbläsare (som beskrivs nedan). Om du avaktiverar cookies, kan A.I.S.E. inte garantera ett smidigt besök utan några tekniska problem.

Användning av cookies

A.I.S.E använder cookies (sina egna cookies och tredjepartscookies) i enlighet med gällande lagar, inklusive den belgiska lagen från den 13 juni 2005 om elektronisk kommunikation.

Om du vill välja bort Google analytics-cookies, kan du ladda ner och installera Google Analytics tilläggsprogram för att stänga av cookies från webbläsaren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 

Avaktivera cookies

Om du vill blockera cookies, kan du göra det för den webbläsaren du använder:

Genom att avaktivera cookies kan webbplatsens funktionalitet och utseende påverkas. Vi rekommenderar att användaren inte avaktiverar cookies.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline