Hjemmene våre er fulle av mikrober som stort sett er ufarlige, og noen er viktige for helsen vår, men det er viktig å vite når og hvordan skadelige mikrober kan spres og hvordan du handler raskt for å bryte infeksjonskjeden i disse øyeblikkene - oppdag de ni viktigste tidspunktene for å utføre tiltak. 

Visste du at å holde hjemmene våre rene ikke betyr at de er fri for potensielt skadelige mikrober som konstant tilføres i miljøet av mennesker og dyr som bor der, og fra maten vi lager? Disse mikrobene er usynlige, så du kan ikke eliminere dem fra hjemmet ditt gjennom rengjøring. 

Den effektive måten å beskytte hjemmet ditt fra skadelige mikrober er å ha gode hygienevaner på riktig tidspunkt når det er høyest sannsynlighet for spredning.  Vi kaller dette ‘målrettet hygiene’.

Hva er målrettet hygiene og hvorfor trenger vi det?

Å begynne med målrettet hygiene i hjemmet ditt er den beste måten for å få ro i sjelen, vite at du gjør det du kan for å beskytte deg selv og din familie fra infeksjoner.

 

Målrettet hygiene gir et middel for å maksimere beskyttelse mot skadelige mikrober samtidig som du oppnår bærekraftig eksponering for vennlige mikrober som vi trenger for å bygge et sunt immunforsvar i tarmen, luftveiene, munnen og huden, noe som reduserer risikoen for å utvikle allergi og andre sykdommer. 

Det viktigste ved målrettet hygiene er at det fokuserer på å bryte infeksjonskjeden.  Dette skiller seg betydelig fra det tradisjonelle synet om at hygiene betyr å bli kvitt skitt fordi det er der skadelige mikrober hovedsakelig finnes. I realiteten er kilden til skadelige mikrober stort sett andre mennesker, forurenset mat og vann samt husdyr.

Bryt infeksjonskjeden for å hindre spredning av skadelige mikrober

Skadelige mikrober kommer inn i hjemmet hovedsakelig gjennom mennesker eller husdyr, forurenset mat eller vann. De sprer seg kontinuerlig gjennom bærere som hender, toaletter, klær osv. Vi kan bli infisert av disse mikrobene ved for eksempel å berøre en infisert overflate og deretter berøre munnen, nese eller øyne, eller ved å spise mat forurenset etter håndtering med forurensede hender. Dette kalles ‘infeksjonskjeden’. Alle lenker i kjeden må være på plass for at en infeksjon skal spres. Så hvis vi bryter en av lenkene i kjeden, kan en infeksjon ikke bli spredd.

Hygienepraksis brukes i hjemmet for å hindre kontinuerlig spredning av skadelige mikrober ved å bryte denne infeksjonskjeden.

Dette finnes noen arter av mikrober som er kjent for å være potensielt skadelige (f.eks. noen tarmbakterier) som kan vokse og formere seg til å danne permanente lagre på steder hvor vann samles, som i tanker/badekar/dusjsluk, under toalettet og i våte klær og svamper. Disse er vanligvis ikke skadelige, men kan utgjøre en risiko for mennesker som har lavere immunitet mot infeksjon.

Når trenger du å utøve målrettet hygiene?

Målrettet hygiene betyr fokus på hygiene på tidspunkter (kjent som øyeblikk) når skadelige mikrober mest sannsynlig spres fra kildene nevnt over. Disse øyeblikkene inkluderer når du:

aise targetedhygiene visuals 9 moments flower no text

 1. Håndterer mat
 2. Spiser med fingrene
 3. Bruker toalettet eller skifter en bleie
 4. Hoster, nyser og pusser nesen
 5. Håndterer og vasker skitne klær og sengetøy
 6. Berører overflater som ofte berøres av andre
 7. Tar deg av husdyr
 8. Håndterer og kaster avfall
 9. Tar deg av et infisert familiemedlem

I løpet av disse ni øyeblikkene må hygienetiltak som håndvask, overflaterengjøring osv. fokusere på de kritiske overflatene (kalles kritiske kontrollpunkter) som mest sannsynlig kan bidra til spredning av skadelige mikrober.  I alle disse ni risikoøyeblikkene er hender et kritisk kontrollpunkt, men mat i kontakt med overflater og vasking av klær er også viktige kontrollpunkter i mange situasjoner. Skadelige mikrober kan også spres via klær og sengetøy, badekar, dusj og vask, og noen ganger også via gulv og møbler.

Men det er viktig å innse at mens vi holder hjemmene våre rene ved daglig eller ukentlig rengjøring som kan bidra til å hindre spredning av infeksjon, er dette bidraget relativt lite sammenliknet med hygienepraksis utført i viktige risikoøyeblikk for å beskytte oss selv mot eksponering for skadelige mikrober.

Hvordan bryte infeksjonskjeden

Formålet med en hygienepraksis er å redusere antall skadelige mikrober på hender, overflater og stoffer til et nivå som ikke er skadelige for helsen. Dette kan gjøres ved å:

 1. Fjerne mikrober fra overflater - bruke rengjøringsprodukter (f.eks. vaskemidler eller såpe) og rengjøringsverktøy med vann. Skylle under rent rennende vann er et viktig trinn i prosessen
 2. Deaktivere mikrobene på overflatene - bruke produkter/prosesser f.eks. varme (f.eks. bruke høyere temperatur for vasking av klær), desinfeksjonsmidler, håndrens.

I mange eller de fleste situasjoner, er rengjøring - etterfulgt av skylling og tørking - tilstrekkelig for å hindre spredning av infeksjon. Men det finnes noen situasjoner hvor rengjøring etterfulgt av desinfeksjon kan være nødvendig, f.eks. bruk av håndrens hvor vi ikke har tilgang til såpe og vann, eller rengjøring av overflater som ikke kan renses på en effektiv måte.

Håndhygiene er den viktigste hygienepraksisen og er en sentral del av hygienepraksis i alle de ni risikoøyeblikkene beskrevet over.

For å sørge for at hendene er hygienisk rene, må du alltid skrubbe hendene dine grundig med såpe og vann, skylle dem godt under rent rennende vann og deretter tørke dem. Våte hender plukker opp mikrober raskere enn tørre hender. Hvis du ikke har tilgang til rennende vann og et håndkle, bør du bruke håndrens.

Målrettet hygiene er et rammeverk for bærekraftig hygiene fordi det unngår overforbruk av rengjøringsprodukter. Det sikrer også riktig bruk av desinfeksjonsmidler for å unngå risikoer forbundet med utvikling av antibiotikaresistens.

Videre lesning om målrettet hygiene av IFH.

Denne artikkelen er medforfattet av professor Sally Bloomfield som er leder og medlem av Scientific Advisory Board ved IFH samt æresprofessor ved London School of Hygiene and Tropical Medicine. Professor Bloomfield er en anerkjent ekspert på hygiene i hjemmet, med over 30 års erfaring innen hygieneforskning og -utdanning.  

Forumet International Scientific Forum (IFH) ble etablert i 1997 for å utvikle og promotere hygiene i hjemmet og hverdagen basert på grundige vitenskapelige prinsipper.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline