Betingelser for bruk av nettside

 

https://cleanright.eu

Januar 2020

................................................................................

Vennligst les disse vilkårene for bruk (heretter "Vilkår for bruk") nøye før du surfer og får tilgang til denne nettsiden med adresse www.cleanright.eu og det begrensede området som defineres nedenfor (heretter "Nettstedet"). Det begrensede området er en integrert del av nettstedet.

Dette nettstedet eies og drives av "Foreningen Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d'Entretien", kort sagt "AISE", en internasjonal veldedighetsforening stiftet under belgisk lov ( "AISBL/IVZW"), med registrert kontor på Boulevard du Souverain 165, 4. etasje, 1160 Brussel, Belgia og registrert i ehetsregisteret (District of Brussels) under nummer 538.183.615 (heretter "AISE"). A.I.S.E. MVA-nummer er BE 0538 183 615.

Tel: +32 (0)2 679 62 67 - Fax: +32 (0) 2 679 62 79

 1. Generelle vilkår

Disse vilkårene for bruk gjelder for enhver person for å få tilgang til og bruke nettstedet (heretter "Bruker") og kan endres helt eller delvis av A.I.S.E. til enhver tid og uten forvarsel. Regelmessig konsultasjon av disse vilkårene for bruk anbefales derfor for å holde deg oppdatert med den nyeste versjonen. 

Vilkårene for bruk utgjør den hele og eksklusive avtalen mellom en bruker og A.I.S.E. med hensyn til tilgang til nettstedet.

Ved å bruke dette nettstedet aksepterer brukeren fullt og betingelsesløst de nåværende vilkårene for bruk og forplikter seg til å overholde dem. Hvis brukeren ikke er enig med disse vilkårene for bruk, skal han/hun avstå fra etthvert bruk av nettstedet.

Ved brudd på disse vilkårene for bruk eller noen annen kontraktsmessig forpliktelse mellom brukeren og A.I.S.E. forbeholder A.I.S.E. seg retten til å nekte tilgang til nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til begrenset område som definert nedenfor) uten at det berører rettigheten til A.I.S.E. eller en tredjepart til å kreve erstatning for alle direkte og indirekte skader påført som følge av bruddet.

 1. Innhold og begrensning av ansvar

Informasjonen og materialet på dette nettstedet er kun til informasjon. Det tilbys av A.I.S.E i ytterste god tro. Informasjonen den inneholder antas å være korrekt.

Likevel gir A.I.S.E. ingen løfter eller garantier med hensyn til tilstrekkelighet, pålitelighet, fullstendighet eller nøyaktigheten av informasjonen som presenteres på dette nettstedet, og tar heller ikke på noe ansvar for eventuelle unøyaktigheter eller ufullstendigheter funnet i innholdet.

Med unntak av bevisste handlinger og/eller obligatoriske lovbestemmelser vil ikke A.I.S.E. under noen omstendigheter holdes ansvarlig for bruken av innholdet på dette nettstedet. Det vil også ikke bli holdt ansvarlig for ethvert tap eller skade av noen art (direkte eller indirekte, fysiske eller intelektuelle eiendommer, etc.) som følge av bruk av eller avhengighet av den informasjon som presenteres på dette nettstedet.

A.I.S.E. forbeholder seg retten til å endre og oppdatere nettstedet og dets innhold når som helst uten forvarsel.

 1. Kontinuitet for nettstedet

A.I.S.E. har rett til å forbedre og revidere nettstedet når som helst, uten forvarsel.

A.I.S.E kan stoppe eller begrense (permanent eller midlertidig) tilgang til nettstedet (inkludert det begrensede området, som definert nedenfor) til enhver tid, uten forvarsel.

 1. Sikkerhet

A.I.S.E. gjelder en rekke sikkerhetskontroller for å beskytte nettstedet mot uautorisert tilgang. Men A.I.S.E. garanterer ikke at nettstedet vil være sikkert eller fritt for feil eller virus. Brukeren erkjenner at tilgangen til nettstedet utføres på eget ansvar.

A.I.S.E. påtar seg intet ansvar for eventuelle forstyrrelser med eller skade på en brukers datamaskin, programvare eller data som oppstår i forbindelse med eller knyttet til dette nettstedet eller bruken. Brukere oppfordres til å ta hensiktsmessige og nødvendige forholdsregler (som å ha sin egen antivirusprogramvare) for å sikre at det som velges fra dette nettstedet er fritt for virus eller annen forurensning som kan forstyrre eller ødelegge brukerens datasystem, programvare eller data. 

Brukere er ansvarlige for å konfigurere informasjonsteknologien sin, dataprogrammer og plattformer for å få tilgang til nettstedet.

Brukere må ikke misbruke nettstedet ved bevisst å introdusere virus, trojanere, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er skadelig eller teknologisk ødeleggende. Brukere må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til nettstedet, serveren der nettstedet er lagret eller hvilken som helst server, datamaskin eller database knyttet til nettstedet. Brukere må ikke angripe nettstedet via et tjenestenektangrep eller et distribuert denial-of service angrep. Ved brudd på denne bestemmelsen vil en bruker begår en straffbar handling etter den belgiske loven av 28. november 2000 vedrørende informasjonsteknologi-kriminalitet.

A.I.S.E. vil rapportere alle slike brudd til de aktuelle politimyndigheter og vil samarbeide med disse myndighetene.

 1. Rettigheter for intelektuelle eiendeler

Nettstedet og alle dets komponenter (innhold, merker, logoer, grafikk, fotografier, animasjoner, videoer, musikk, tekst, etc.) tilhører A.I.S.E. De er beskyttet av rettigheter for intelektuell eiendom (for eksempel opphavsrett og nærstående rettigheter, varemerkerettigheter, osv).

Kopiering av materiale funnet på nettstedet er godkjent med unntak for kommersielle formål, forutsatt at kilden er nevnt og anerkjent. 

Eventuelle brudd på ovennevnte begrensning kan utgjøre et brudd på intelektuelle rettigheter og kan straffes med fengsel og bøter med forbehold om skader.

A.I.S.E. hevder ingen kopirettighet på noen offisielle dokumenter eller dokumenter i det offentlige rom og som presenteres på nettsiden eller på det begrensede området. Kopirettigheter, om noen, omhandlende tredjeparts materiale som finnes på nettstedet skal respekteres; ingen rettigheter blir gitt.

 1. Lenker til tredjeparts nettside

Lenker til andre nettsteder er utelukkende som en bekvemmelighet. Derfor innebærer disse koblingene verken ansvar for eller godkjenning av den informasjonen som finnes på disse nettstedene fra A.I.S.E. A.I.S.E. aksepterer ikke ansvar av noen art for disse andre nettstedene og all informasjon de kan inneholde, bortsett fra hvis A.I.S.E. er eier av en slik annen hjemmeside og i de er i samsvar med de gjeldende vilkår for bruk.

Det er forbudt å sette inn hyperkoblinger på nettstedet som fører til et annet nettsted uten skriftlig godkjenning fra A.I.S.E.

 1. Begrenset område (Partner område)

Tilgang til det begrensede området er begrenset til A.I.S.E. medlemmer og kan derfor ikke nås av andre brukere av nettstedet. Tilgang skal være betinget på å få et brukernavn og passord fra A.I.S.E.

Brukernavnet og passordet er strengt personlig og konfidensielt. Medlemmet er ansvarlig for bruk av passord og for alle sine aktiviteter på eller gjennom det begrensede området.

A.I.S.E. behandler personopplysninger knyttet til tilgang til begrensede områder i samsvar  med gjeldende lover om personvern, inkludert General Data Protection Regulation ("GDPR”). For mer informasjon om denne behandlingen, vennligst se våre retningslinjer for personvern.

 1. Tilgjengelige tjenester

Gjennom nettstedet kan brukeren sende en e-post til venner for å støtte “Hold Caps fra Kids" -kampanjen. Brukeren er selv ansvarlig for informasjonen som formidles gjennom denne e-posten og bruken av tjenesten.

A.I.S.E. behandler informasjon som kommuniseres gjennom bruk av tjenesten av brukeren i samsvar  med gjeldende lover om databeskyttelse, inkludert General Data Protection Regulation ("GDPR”). For mer informasjon om denne behandlingen, vennligst se våre retningslinjer for personvern.

 1. Forespørsel fra enkeltpersoner

Brukeren kan kontakte A.I.S.E. ved å sende et brev eller en e-post til en av de nasjonale foreningene som er medlemmer av A.I.S.E. Brukeren er selv ansvarlig for informasjonen som formidles gjennom disse brev og e-poster.

A.I.S.E. behandler informasjon som formidles gjennom disse brevene og e-post i henhold  til gjeldende lover om databeskyttelse, inkludert General Data Protection Regulation ("GDPR”). For mer informasjon om denne behandlingen, vennligst se våre retningslinjer for personvern.

 1. Opphevelse av bestemmelse

Ugyldigheten til en eller flere bestemmelser i disse vilkårene for bruk skal ikke føre til ugyldighet av vilkårene for bruk i sin helhet. Bestemmelsen som er helt eller delvis ugyldig eller umulig å håndheve skal anses som uskrevet mens alle andre bestemmelser skal være fullt gjeldende. Bestemmelsen erklært ugyldig, skal da bli erstattet av en annen bestemmelse med samme effekt.

 1. Fraskrivelse av rettigheter

Feil eller forsinkelse i å utøve en rettighet som følge av disse vilkårene for bruk skal ikke tolkes som en fraskrivelse av dette. Enhver unnlatelse av å utøve en rettighet eller delvis utøvelse av en rettighet utelukker ikke at denne eller andre rettigheter som følge av vilkårene for bruk blir utøvd senere.

 1. Gjeldende lov og jurisdiksjon

Nettstedet og disse vilkårene for bruk er underlagt belgisk lov. Eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med dette skal være underlagt jurisdiksjonen til domstolene i Brussel, Belgia.

Retningslinjer for informasjonskapsler

Dette nettstedet (www.keepcapsfromkids.eu og det begrensede området som definert i vilkårene for bruk) bruker informasjonskapsler til å forbedre opplevelsen på nettstedet. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som plasseres på din datamaskin, nettbrett eller mobil når du besøker et nettsted.

Ved å fortsette å surfe på nettstedet eller ved klikke på “Jeg er enig” -knappen, godtar du bruk av informasjonskapsler som beskrevet i deisse retningslinjene for informasjonskapsler. Men, du er fri til å deaktivere informasjonskapsler når som helst ved å endre innstillingene i nettleseren din (som beskrevet nedenfor). Hvis du deaktiverer informasjonskapsler kan ikke A.I.S.E. garantere et besøk uten tekniske problemer.

Bruk av informasjonskapsler

A.I.S.E bruker informasjonskapsler (sine egne informasjonskapsler og tredjeparts informasjonskapsler)  etter gjeldende lover, inkludert den belgiske loven fra 13. juni 2005 om elektronisk kommunikasjon.

Hvis du ønsker å melde deg ut av Google Analytics informasjonskapsler kan du laste ned og installere Google Analytics opt-out browser add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Deaktivering av informasjonskapsler

Hvis du ønsker å blokkere informasjonskapsler kan du gjøre dette for nettleseren du bruker:

Deaktivering av informasjonskapsler kan påvirke funksjonaliteten og funksjoner på nettsiden. Det anbefales at brukeren ikke deaktiverer informasjonskapsler.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline