• Bevatten was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen conserveringsmiddelen?

  Ja, conserveringsmiddelen zijn belangrijke ingrediënten voor de was-, reinigings- en onderhoudsmiddelenindustrie. Ze worden in zeer kleine hoeveelheden aan producten op waterbasis toegevoegd om ervoor te zorgen dat er na verloop van tijd geen verspreiding van bacteriën of schimmels in het product plaatsvindt. Dankzij de conserveringsingrediënten kunnen de producten tijdens de productie en het transport vers blijven en ook tijdens de opslag in de winkel en thuis, zodat ze voldoende lang 'fit for use' blijven.

 • Wat zijn hormoonverstorende stoffen? Bevatten was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen hormoonverstorende stoffen?

  Hormoonverstorende stof is een term die wordt gebruikt om te verwijzen naar bepaalde stoffen die schadelijke effecten veroorzaken door de werking van het hormoonsysteem te verstoren. Hormonen zijn van nature voorkomende stoffen die in het lichaam worden geproduceerd als onderdeel van het 'endocriene' systeem. Ze fungeren als chemische boodschappers die helpen bij het beheersen van een breed scala aan processen, variërend van voortplanting tot immuniteit, metabolisme en gedrag. 

  Er worden in was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen geen stoffen gebruikt waarvan is aangetoond dat ze schadelijk zijn voor mensen, huisdieren of dieren in het algemeen door het verstoren van hun hormoonfunctie, aangezien deze bij wet verboden zijn.

  De EU voert strenge controles uit op de ingrediënten die in was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen worden gebruikt. Meer dan tien jaar geleden werd een lijst van meer dan 550 stoffen opgesteld, die door verschillende groepen werden voorgesteld om te worden onderzocht als potentiële hormoonverstorende stoffen. Veel van die stoffen zijn pesticiden die inmiddels verboden zijn. 

 • Wat zijn microplastics en microkorrels? Worden ze gebruikt in was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen?

  Microplastics kunnen intuïtief worden gedefinieerd als zeer kleine stukjes plastic, kleiner dan 5 mm. Op dit moment is er echter geen overeengekomen wetenschappelijke geharmoniseerde definitie van wat een microplastic is en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) bespreekt dit met de deskundigen van de EU-lidstaten. Microkorrels zijn die microplastics die gebruikt worden in een mengsel met een specifieke functie als schuurmiddel, d.w.z. om te exfoliëren, te polijsten of te reinigen.

  De was-, reinigings- en onderhoudsmiddelensector beoordeelt momenteel welke soorten microplastics onder de ECHA-definitie vallen. A.I.S.E. werkt ook actief samen met ECHA aan technische en wetenschappelijke aspecten van microplastics met betrekking tot de oplosbaarheid en biologische afbraak van microplastic deeltjes.

  Wat de microkorrels betreft, heeft de industrie voor was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen al proactief non-plastics vervangen door plastic microkorrels en de resterende hoeveelheden in de producten zijn zeer gering. In het verleden hebben specifieke producten die schurende eigenschappen vereisten (bijvoorbeeld voor het voorzichtig reinigen van harde en kwetsbare oppervlakken zoals keramiek of glas) bewust gebruik gemaakt van toegevoegde plastic microkorrels. Onderzoek en de beschikbaarheid van alternatieven (zoals natuurlijke ingrediënten zoals siliciumdioxide) hebben een aanzienlijke daling van de gebruikte hoeveelheden mogelijk gemaakt. De industrie steunt de geleidelijke afschaffing van microkorrels als schuurmiddel tegen 2020, zoals voorgesteld door ECHA.

 • Bevatten was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen gevaarlijke chemicaliën?

  Fabrikanten gebruiken ingrediënten die essentieel zijn voor de functie van een product en zorgen er zo voor dat het eindproduct waarin de ingrediënten worden gebruikt als veilig wordt beschouwd wanneer het volgens de instructies van de fabrikant wordt gebruikt. Verscheidene EU-verordeningen vereisen een evaluatie van de veiligheid van productingrediënten voor mens en milieu.

  Hier rijst de vraag: "Hoe beoordeelt de industrie de veiligheid van een product?" Fabrikanten houden rekening met de kennis die zij hebben over de manier waarop mensen producten in de dagelijkse praktijk gebruiken, met inbegrip van de manier waarop producten worden weggegooid. Vervolgens worden risicoanalyses uitgevoerd op de gebruikte ingrediënten om te bepalen hoe de chemische stoffen veilig kunnen worden gebruikt (d.w.z. de relevante maatregelen die nodig zijn om het potentiële risico te beperken).

  Van zodra eenmaal is vastgesteld dat het gebruik van een ingrediënt onder bepaalde voorwaarden veilig is en dat deze voorwaarden overeenkomen met het juiste, beoogde gebruik van het product, dan wordt een ingrediënt veilig geacht voor gebruik in het product. Fabrikanten geven alle relevante informatie en advies over het productetiket, zodat de consument deze producten veilig en effectief kan gebruiken.

  Een simpel voorbeeld: alcohol kan in een product worden gebruikt. Een van de eigenschappen van alcohol is dat het ontvlambaar is. Als de alcohol echter wordt gemengd in een oplossing op basis van water wordt dat risico beperkt. Hier is sprake van risicobeheersmaatregel.

 • Hoe weet ik welke ingrediënten mijn product bevatten?

  De Detergentenverordening stelt regels vast voor de informatie over de ingrediënten die op de etiketten van was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen moet worden vermeld. Het belangrijkste doel is om ervoor te zorgen dat consumenten zich bewust zijn van wat er in het product zit, zodat, mocht u of iemand in uw familie een allergische reactie hebben, u in staat bent om een weloverwogen productkeuze te maken. Ingrediënten worden op het etiket vaak gegroepeerd in ingrediëntenfamilies, waarover online meer gedetailleerde informatie beschikbaar is.

  De Verordening betreffende de Indeling, Etikettering en Verpakking bepaalt dat een productetiket de lijst van ingrediënten moet bevatten die aanleiding hebben gegeven tot de specifieke indeling van het product.

  Lees meer over wat er op het etiket van uw product staat

 • Waarom zijn de etiketten van was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen zo ingewikkeld?

  De bedrijven die reinigings- en onderhoudsproducten vervaardigen, zijn zich ervan bewust dat de etiketten van hun producten overladen zijn met informatie en technische details die moeilijk te lezen zijn en ze doen hun best om ze te simplificeren. Etiketten zien er zo ingewikkeld uit door de grote hoeveelheid tekst die een etiket wettelijk moet bevatten.

  Er zijn wettelijke voorschriften om informatie over de ingrediënten, de allergenen en de voorzorgsmaatregelen voor een veilig gebruik te communiceren op basis van drie relevante voorschriften op het etiket, en soms overlapt deze informatie elkaar. Elk product moet ook specifieke informatie over het gebruik ervan bevatten. Naast deze tekst vindt u ook pictogrammen die aangeven hoe u het product veilig kunt gebruiken - deze wereldwijd gebruikte symbolen zijn opvallender dan de tekst.

  Kijk voor meer details naar de video over het aflezen van het etiket.
  Er loopt momenteel een dialoog tussen de industrie, de beleidsmakers van de EU en de verschillende belanghebbenden om de productetikettering in de toekomst te optimaliseren, bijvoorbeeld door een gedeelte van de informatie alleen online beschikbaar te stellen.

 • COVID-19 uitbraak

  In de context van de explosieve uitbraak van COVID-19 wijst de Europese industrie van detergenten en onderhoudsmiddelen het publiek op het belang van goede hygiënepraktijken.

  We raden u aan op de hoogte te blijven van de recentste informatie over de uitbraak via de nationale gezondheidsautoriteiten van uw land. Is deze informatie niet beschikbaar, dan kunt u terecht op de website van de WHO. Deze instellingen verstrekken deskundig advies op basis van de laatste kennis.

  Goede hygiënepraktijken

  Samengevat:

  • Was regelmatig uw handen
  • Houd afstand bij sociale contacten
  • Vermijd aanraken van uw ogen, neus en mond
  • Neem hygiënemaatregelen m.b.t. uw luchtwegen (bv. bedek uw mond en neus met uw elleboog of een zakdoek wanneer u moet hoesten of niezen)
  • Als u koorts hebt, moet hoesten of moeite hebt om te ademen, volg dan het advies van uw nationale autoriteiten
  • Zorg ervoor dat u geïnformeerd blijft en volg het advies van de gezondheidsautoriteiten.

  Als u denkt dat iemand met COVID-19 in contact is geweest met uw oppervlakken of wasgoed, volg dan de adviezen van de WHO, het ECDC en de nationale autoriteiten. Besteed bijzondere aandacht aan vaak aangeraakte oppervlakken, zoals tafels, deurknoppen, lichtschakelaars, toonbanken, handgrepen, bureaus, telefoontoestellen, toetsenborden, toiletten, kranen en lavabo’s (bron: CDC).

  Wat is SARS-CoV-2? Wat is COVID-19?

  Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) is de naam van het nieuwe, in 2019 opgedoken coronavirus. COVID-19 is de naam van de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt. SARS-CoV-2 is een nieuwe stam van coronavirus, die nog niet eerder bij mensen was vastgesteld (bron: ECDC)

  Voor meer informatie:

 • Ik heb gehoord dat het dagelijks gebruik van reinigingssprays astma veroorzaakt . Is dit waar?

  Het algemene wetenschappelijke bewijs ondersteunt deze verklaring niet. Volledige veiligheidsbeoordelingen worden uitgevoerd voordat een product op de markt wordt gebracht. Fabrikanten ondernemen stappen om te begrijpen hoe de producten zullen worden gebruikt en bieden gemakkelijk te volgen instructies over hoe de producten veilig te gebruiken.

 • Zijn was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen veilig voor mijn huid?

  Was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen zijn veilig wanneer ze worden gebruikt en opgeslagen in overeenstemming met de veiligheidsinstructies en waarschuwingen op de verpakking. Het is belangrijk om het etiket te lezen en de instructies op de verpakking op te volgen, omdat de waarschuwingen per product verschillen en in de loop van de tijd kunnen veranderen, bijvoorbeeld als een productformule verandert.
  Het is echter belangrijk op te merken dat bepaalde producten, zoals bijvoorbeeld afvoerreinigers, ontworpen zijn om corrosief te zijn en de huid kunnen irriteren of ernstig beschadigen als ze verkeerd worden gebruikt of per ongeluk worden gemorst; daarom wordt - in dit specifieke voorbeeld - het gebruik van handschoenen sterk aanbevolen bij gebruik van corrosieve afvoerreinigers, zoals aangegeven op de verpakking.
  Voor personen die vermoeden dat ze een allergie voor een was-, reinigings- of onderhoudsmiddel of -ingrediënt hebben, lees dan het volgende artikel en raadpleeg indien nodig uw arts.

 • Ik heb een allergie. Hoe weet ik of een product geschikt is voor mij?

  Als u een allergie hebt, is het belangrijk om uw arts te raadplegen om na te gaan welke allergenen of ingrediënten de bron van uw probleem kunnen zijn. Als u weet voor welk ingrediënt u allergisch bent, kunt u voor producten kiezen die geen stof bevatten waarvoor u gevoelig bent. De fabrikanten van was-, reinigings- en onderhoudsproducten zijn wettelijk verplicht om de meest voorkomende allergenen in een product op het etiket te vermelden en om een zeer gedetailleerde lijst van ingrediënten van reinigingsmiddelen online te publiceren. Het betreffende website-adres is te vinden op het etiket van het product. U kunt ook contact opnemen met de hulplijn van het bedrijf:  op het productetiket moet een telefoonnummer en/of een e-mailadres worden vermeld. In geval van twijfel, spreek met uw arts die het bedrijf om medische gegevensfiche kan vragen.  Lees meer over allergenen 

 • Zijn was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen veilig?

  Ja, was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen zijn veilig zolang ze worden gebruikt en opgeslagen volgens de richtlijnen van de fabrikant. Het is dus belangrijk om het etiket te lezen en de instructies op de verpakking op te volgen.

  Was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen moeten voldoen aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften voordat ze op de markt worden gebracht; deze voorschriften garanderen de veiligheid van mens en milieu. De toepasselijke regelgeving wordt vaak aangevuld met aanvullende vrijwillige richtsnoeren van de industrie, met name om de veilige behandeling en het veilige gebruik van de productente bevorderen .

  Veel was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen zijn voorzien van een etiket met gevarenpictogrammen en waarschuwingszinnen. De informatie op het etiket verwijst naar het geconcentreerde product in de verpakking; het verwijst niet naar het product in gebruik, d.w.z. wanneer het tijdens het gebruik wordt verdund (bijv. bij gebruik van een handafwasmiddel in 5 liter water).

  Productveiligheid heeft de hoogste prioriteit voor de industrie. Alle was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen ondergaan strenge veiligheidstests en -evaluaties voordat ze op de markt worden gebracht. De veiligheidsbeoordeling bevat voldoende betrouwbare wetenschappelijke gegevens ter ondersteuning van de veiligheid van het product en regelmatige herzieningen van ingrediënten en formuleringen in het licht van nieuw onderzoek om het hoge veiligheidsniveau van het product te handhaven.

 • Zijn gecompacteerde wasmiddelen veilig voor het milieu?

  In de afgelopen twintig jaar is de hoeveelheid wasmiddel die in Europa wordt gebruikt aanzienlijk gedaald, hoewel het aantal wasbeurten is toegenomen. De daling zet zich voort, vergemakkelijkt door een reeks vrijwillige initiatieven onder leiding en coördinatie van A.I.S.E.. In Europa heeft de compactering van wasmiddelen door de industrie in de afgelopen twee decennia geleid tot een totale besparing van 30 miljoen ton product; dit is een vermindering van 45 procent, terwijl in dezelfde periode het aantal huishoudens in Europa met 20 procent is gestegen en het aantal wasvolumes met 23 procent.  

  Compactering helpt de ecologische voetafdruk van wasmiddelen te verkleinen. Er zijn aanzienlijke besparingen bereikt doordat gecompacteerde producten hetzelfde aantal wasbeurten in kleinere verpakkingen bieden, waardoor de transportbehoefte verminderd is, wat beide de CO2 uitstoot heeft doen dalen.

  Bij wasmiddelcompactering blijft de hoeveelheid actieve chemische stoffen per wasbeurt gelijk of kan deze zelfs worden verminderd dankzij technologische innovatie. Daarom zijn gecompacteerde wasmiddelen op het gebied van milieuveiligheid gelijkwaardig aan of beter dan hun minder compacte voorgangers. De compactering van het product heeft dus een gunstig effect op het milieu.

  Lees meer over verdichte producten

 • Wat is een biogebaseerd product? Worden er in de wasmiddelenindustrie biogebaseerde materialen gebruikt?

  Biogebaseerde producten zijn geheel of gedeeltelijk afkomstig van biomassa. Biomassa is materiaal van biologische oorsprong, bijvoorbeeld planten (geheel of gedeeltelijk), bomen, algen, mariene organismen, micro-organismen, dieren, enz. Biomassa kan een fysische, chemische of biologische behandeling hebben ondergaan.

  De term 'biobased product' wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar een product dat deels biogebaseerd is. In die gevallen moet de claim vergezeld gaan van een kwantificering van de biogebaseerde content.

  Materialen die zijn ingebed in geologische formaties en/of gefossiliseerd worden niet beschouwd als "biobased". De was-, reinigings- en onderhoudsmiddelenindustrie gebruikt in haar producten biogebaseerde materialen, waarbij sommige of alle ingrediënten op fossiele basis werden vervangen door ingrediënten op biologische basis, bijvoorbeeld plantaardige oliën kunnen worden gebruikt voor de productie van oppervlakteactieve stoffen. Biologische alternatieven zijn echter niet intrinsiek duurzamer dan fossiele grondstoffen. De voordelen van een toegenomen gebruik van biogebaseerde materialen vereisen dan ook een grondige levenscyclusanalyse om een verschuiving van de lasten te voorkomen. Lees hier meer over biogebaseerde materialen

 • Welk antwoord biedt de industrie op de uitdagingen op het gebied van milieu en duurzaamheid?

  '

  De industrie van reinigings- en onderhoudsproducten is via A.I.S.E. toonaangevend in het aansturen van duurzame vooruitgang door een lange geschiedenis van vrijwillige initiatieven. Deze initiatieven, die al in 1997 van start zijn gegaan, hebben al aanzienlijke milieuverbeteringen opgeleverd.

  \r\n

  Het Charter voor Duurzaam Schoonmaken is het vlaggenschipinitiatief van de industrie dat sinds 2005 een impuls geeft aan de duurzame productie, de ontwikkeling en de consumptie van reinigings- en onderhoudsproducten, waarbij aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd op het gebied van CO2, energie en verpakkingsmateriaal. Zoek naar de Charter-merktekens
  op het voor- of achteretiket van producten en u draagt zo bij aan duurzame vooruitgang.

  Al meer dan 20 jaar bevatten producten duurzame gebruikstips voor consumenten om water, CO2en geld te besparen; volg de tips om de impact van de gebruiksfase te helpen verminderen.
  In dezelfde periode heeft de industrie ook aanzienlijke besparingen gerealiseerd dankzij verschillende compacteringsinitiatieven, met name in de sector van de wasmiddelen. Wist u dat de gemiddelde aanbevolen dosis in 20 jaar is gehalveerd?

  Ten slotte werden in het laatste initiatief van de industrie voor plastic ambitieuze doelstellingen vastgelegd om tegen 2025 het gebruik van gerecycleerde kunststoffen te verhogen en plastic verpakkingen voor was- en reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten recycleerbaar, herbruikbaar en/of composteerbaar te maken.
  cleanright.eu licht veel van deze initiatieven toe in het hoofdstuk over duurzaam schoonmaken.

  '
 • Zijn ingrediënten in een wasmiddel biologisch afbreekbaar?

  Alle oppervlakteactieve stoffen die in detergentia worden gebruikt, moeten voldoen aan de huidige Europese wetgeving, d.w.z. de EU-Detergentenverordening. Deze verordening vereist dat alle soorten oppervlakteactieve stoffen die in was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen worden gebruikt (anionische, niet-ionische, kationische en amfotere oppervlakteactieve stoffen) biologisch afbreekbaar moeten zijn. Alle wasmiddelen moeten worden beoordeeld en de resultaten moeten worden gedocumenteerd met het oog op controle door de autoriteiten. Lees hier meer informatie over de biologische afbreekbaarheid van oppervlakteactieve stoffen.

  Voor ingrediënten die geen oppervlakteactieve stoffen zijn, wordt de controle op het gebruik van slecht afbreekbare organische stoffen uitgevoerd via bedrijfsleden van de A.I.S.E. Charter voor Duurzaam Schoonmaken. Uit deze monitoring blijkt dat het gebruik ervan sinds 2005 is afgenomen.

 • Zijn vloeibare wasmiddelcapsules veilig?

  Vloeibare wasmiddelcapsules zijn veilig als ze worden gebruikt zoals bedoeld en zoals aangegeven op de verpakking van het product. Ze mogen alleen worden gebruikt voor het reinigen van kleding en zoals bij alle was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen moeten ze veilig worden opgeslagen, met name buiten het bereik van kinderen, om te voorkomen dat ze per ongeluk worden blootgesteld of ingeslikt.

  Het bewaren van vloeibare wasmiddelcapsules op een veilige plaats wordt echt belangrijk als u thuis jonge kinderen heeft, vooral peuters die hun thuisomgeving kruipend verkennen. Hier zijn de belangrijkste tips om u te helpen vloeibare wasmiddelcapsules veilig uit de buurt van kinderen te houden, maar ze toch binnen handbereik wenst te hebben wanneer u de was doet:

  • Vloeibare wasmiddelcapsules moeten bij voorkeur op een hoge plaats worden bewaard, buiten het bereik van kinderen.
  • Indien dat niet mogelijk is, plaats ze dan in een kast die is uitgerust met een kinderslot
  • Ze moeten altijd in de originele verpakking blijven en de verpakking moet altijd goed gesloten zijn.
  • Bewaar capsules apart van andere alledaagse producten zoals voeding en persoonlijke verzorgingsproducten.

  Deze eenvoudige maar belangrijke regels zijn eenvoudig toe te passen, en ze zullen voorkomen dat kinderen in uw huis gewond raken door een ongepast contact met een product waar ze nooit toegang toe zouden moeten krijgen. De belangrijkste boodschap is om capsules uit de buurt van kinderen te houden. Lees meer over het veilig gebruik van vloeibare wasmiddelcapsules op de specifieke website www.keepcapsfromkids.eu

 • Maakt de was-, reinigings- en onderhoudsmiddelenindustrie gebruik van proefdieren?

  De was-, reinigings- en onderhoudsmiddelenindustrie zet zich in voor de afschaffing van dierproeven. Al meer dan 20 jaar is de industrie gericht op het verminderen, verfijnen en vervangen van dierproeven door alternatieve methoden. Het overgrote deel van de was-, reinigings- en onderhoudsmiddelenindustrie heeft in het verleden zijn consumenten bereikt zonder dierenproeven en zal dat ook in de toekomst blijven doen.

  A.I.S.E. is een van de oprichters van het Europees Partnerschap voor alternatieven (EPAA) initiatief. De EPAA is een ongekende samenwerking tussen de diensten van de Europese Commissie, grote bedrijven en beroepsverenigingen uit zeven industriesectoren. De partners zetten zich in voor het bundelen van kennis, onderzoek en middelen om de ontwikkeling, validatie en acceptatie van alternatieve benaderingen van dierproeven te versnellen.

  Als onderdeel van haar lopende verplichtingen heeft A.I.S.E. in 2010 een programma gelanceerd om de toepasbaarheid van in-vitrotests voor huid- en oogirritatie/corrosie op was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen te onderzoeken. Dit heeft geleid tot succesvolle vooruitgang die door de wetenschappelijke gemeenschap wordt erkend.

  A.I.S.E. en haar leden zullen, samen met de EPAA en andere partners, wetenschappelijk onderzoek blijven verrichten en alternatieve benaderingen van dierproeven verder onderzoeken en zullen streven naar de officiële aanvaarding ervan door de regelgevende instanties.

 • Is het veilig om mijn eigen was-, reinigings- of onderhoudsproducten te maken met natuurlijke ingrediënten?

  Dit wordt niet aanbevolen om de volgende redenen.

  Er is een toenemende trend ontstaan voor Do It Yourself (doe-het-zelf) of zelfgemaakte was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen, die door consumenten worden samengesteld met behulp van algemeen verkrijgbare ingrediënten. Deze zelfgemaakte oplossingen kunnen door het grote publiek als goedkoper en veiliger voor het milieu worden beschouwd, omdat ze gebaseerd zijn op algemeen bekende 'natuurlijke' ingrediënten zoals azijn, alcoholen, natuurlijke oliën enz. Hoewel deze ingrediënten veilig zijn voor hun gebruikelijke gebruik, zijn ze niet ontworpen voor reiniging, vooral niet als ze worden gemengd.

  Combineer geen zuren met bleekmiddel, want het risico bestaat dat het zeer gevaarlijke chloorgas ontstaat.

  Bovendien geven deze zelfgemaakte oplossingen niet de juiste consumenteninformatie weer op de verpakking voor reinigingsdoeleinden. Dit betekent dat een fles van een zelfgemaakt mengsel ongepast of onveilig kan worden gebruikt. Zonder een etiket dat wijst op de gevaarlijke eigenschappen van de ingrediënten, zou u er onterecht kunnen van uitgaan dat ze veilig zijn. Wanneer deze ingrediënten als voedsel of drank op de markt worden gebracht, zijn ze vrijgesteld van alle wettelijke etiketteringsvoorschriften die van toepassing zijn op chemische stoffen. Als de in de handel verkrijgbare azijn bedoeld zou zijn voor reinigingsdoeleinden, zou hij bijvoorbeeld geëtiketteerd moeten worden met het CLP-uitroepteken vanwege zijn eigenschappen om de ogen ernstig te irriteren of, als hij geconcentreerd is, met het corrosiepictogram vanwege het gevaar voor beschadiging van de ogen.

  De fabrikanten van was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen hebben deze ontworpen met het oog op de consument, om ervoor te zorgen dat de schoonmaakwerkzaamheden op een bevredigende manier worden uitgevoerd, terwijl de veiligheid van de consument wordt gewaarborgd. Bij de ontwikkeling van al deze producten is de veiligheid van de consument en het milieu van het grootste belang. De aanpak van de industrie is gebaseerd op gevestigde en erkende wetenschappelijke criteria die in overeenstemming zijn met de wetgeving, zoals de principes van de veiligheidsbeoordeling en de levenscyclusanalyse voor de milieuveiligheidsbeoordeling. De consument wordt geïnstrueerd hoe hij het product veilig kan gebruiken via de etikettering op de verpakking, met inbegrip van bepaalde waarschuwingen.

 • Zijn afvoerreinigers gevaarlijk?

  Afvoerreinigers hebben een doelgerichte functie, namelijk het ontstoppen van afvoeren die anders verstopt zouden raken en soms zelfs helemaal niet meer te repareren zouden zijn. Hun formules (zeer alkalisch of zeer zuur) zijn daarom ontworpen om corrosief te zijn en kunnen de huid irriteren of ernstig beschadigen bij verkeer gebruik of indien ze per ongeluk worden gemorst. Daarom is het belangrijk om deze producten te gebruiken volgens de instructies die op de verpakking staan. Het product zou niet gevaarlijk mogen zijn bij correct gebruik, maar het verdient enkele extra voorzorgsmaatregelen zoals de respectieve waarschuwingszinnen aangeven.

  Enkele aandachtspunten voor een veilig gebruik van deze producten:

  • zorg ervoor dat het product te allen tijde buiten het bereik van kinderen wordt gehouden
  • gebruik handschoenen bij het hanteren van dit soort producten
  • laat de verstopte gootsteen/afvoer niet onbewaakt achter - zo niet houdt u de ruimte gedurende de gehele inweektijd afgesloten.
  • sluit de fles altijd goed af met de kinderveilige sluiting, ook voordat u de lege fles weggooit.
 • Kan ik verschillende reinigingsmiddelen of onderhoudsproducten mengen?

  Was-, reinigings- of onderhoudsmiddelen mogen NIET worden gemengd. Alle belangrijke informatie over het veilig gebruik van was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen over het verkrijgen van de beste resultaten vindt u op het productetiket. Relevante wettelijke verwijzingen worden ook op de verpakking weergegeven volgens de CLP-verordening. Door de verstrekte instructies zorgvuldig te lezen en op te volgen, kunnen gebruikers zichzelf en het milieu helpen beschermen en tegelijkertijd optimale prestaties uit hun product halen.

  De industrie heeft ook een reeks symbolen ontwikkeld die u op de etiketten van de producten vindt. Deze symbolen voor veilig gebruik geven de belangrijkste informatie weer om u veilig te houden. Van bijzonder belang zijn de volgende twee pictogrammen: niet mengen met andere producten; en de container niet veranderen om de inhoud op te slaan. Dit komt omdat sommige ingrediënten een gevaarlijke chemische reactie kunnen veroorzaken en wanneer ze worden gemengd, u mag bijvoorbeeld niet tegelijkertijd bleekmiddel en zure toiletreinigers gebruiken, omdat dit een schadelijke chemische reactie kan veroorzaken.

  Het is ook niet veilig om algemeen bekende 'natuurlijke' ingrediënten (bijv. azijn, alcoholen, natuurlijke oliën enz.) te mengen. Hoewel deze ingrediënten veilig zijn voor hun beoogd gebruik, zijn ze niet ontworpen voor reiniging, vooral niet als ze samen worden gebruikt. Het voorbeeld van het mengen van zuren met bleekmiddel is niet veilig, omdat het risico bestaat dat er chloorgas wordt gevormd.

  Bekijk alle pictogrammen voor veilig gebruik

 • Wat moet ik doen als ik reageer op een luchtverzorgingsproduct?

  Als u merkt dat uw allergische reacties toenemen wanneer u een luchtverzorgingsproduct hebt gebruikt, moet u stoppen met het gebruik van het product en advies inwinnen bij uw arts. In overeenstemming met het initiatief van A.I.S.E. om te zorgen voor een verantwoorde productie en communicatie over luchtverzorgingsproducten, bevat de etikettering van luchtverzorgingsproducten de instructie "mensen die lijden aan parfumgevoeligheid moeten voorzichtig zijn bij het gebruik van dit product".

 • Wat doet de industrie om de veiligheid van haar luchtverzorgingsproducten te garanderen?

  In 2007 leidde A.I.S.E. de ontwikkeling van een vrijwillige gedragscode die bekend staat als het "Air Freshener Product Stewardship Programme" van de industrie. Bedrijven die zich bij het programma hebben aangesloten, hebben zich ertoe verbonden zich te houden aan een reeks criteria die tot doel hebben de beste praktijken in de industrie te bevorderen door middel van een verantwoorde productie en communicatie. Dit vereist dat bedrijven de ingrediënten van hun producten routinematig evalueren om de consument gerust te stellen dat ze veilig in gebruik zijn. Dit vereist ook dat bedrijven specifieke informatie over de ingrediënten voor elk product op de afzonderlijke websites van het bedrijf communiceren, naast een duidelijkere en uitgebreidere etikettering op de verpakking. Het doel van het programma voor 2007 is de consument in staat te stellen een geïnformeerde keuze te maken en veilig gebruik te maken van de producten.

  A.I.S.E. heeft het industrieprogramma in 2016 geactualiseerd, met inbegrip van nieuwe verbintenissen ten aanzien van de consumenten en de autoriteiten met betrekking tot een adequate controle van de producten op de markt. Het aangepaste initiatief verhoogt de toezeggingen voor zowel de productie van brandbare luchtverfrissers als voor een goede communicatie zodra de producten klaar zijn om op de markt te worden gebracht. Brandbare luchtverfrissers moeten worden getest voordat ze op de markt worden gebracht om ervoor te zorgen dat de emissies tijdens het gebruik onder de door de WHO vastgestelde blootstellingsgrenswaarden blijven en dus geen schade aan de menselijke gezondheid veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de industrie om ervoor te zorgen dat de consument ook wordt beschermd door middel van een goede communicatie over het veilig gebruik van de producten. Dit wordt bereikt door een adequate etikettering van het product en door het beschikbaar stellen van aanvullende informatie over de productsamenstelling op de bedrijfswebsite voor geïnteresseerden.

 • Wat zijn vluchtige organische stoffen? Hoe kan ik weten of deze uit was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen vrijkomen?

  Vluchtige organische stoffen (VOS) zijn organische chemische verbindingen die bij kamertemperatuur gemakkelijk verdampen. We worden dagelijks omgeven door honderden VOC's en er zijn zowel natuurlijke als door de mens gemaakte bronnen van VOC's. Ze komen in grote hoeveelheden vrij door bomen (vooral dennensoorten), fruit (vooral citrusvruchten) en ook door de menselijke ademhaling.

  De informatie over de ingrediënten van elk product wordt op de afzonderlijke websites van de bedrijven vermeld, naast een duidelijke en uitgebreidere etikettering op de verpakking, dit geldt zowel voor alle wasmiddelproducten als voor luchtzuiveringsmiddelen die het vrijwillige productbeheersingsprogramma van A.I.S.E. toepassen.

  Net als elk ander ingrediënt ondergaan VOC's een strenge veiligheidsbeoordeling wanneer ze in een product worden gebruikt.

 • Geven was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen schadelijke stoffen af die ik inadem?

  De veiligheid van mensen die was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen gebruiken is van het grootste belang voor onze industrie, en de fabrikanten hebben een lange geschiedenis van werken om ervoor te zorgen dat onze producten veilig kunnen worden gebruikt wanneer de producten volgens de voorschriften worden gebruikt. In het bijzonder moeten onze producten voldoen aan de uitgebreide EU-wetgeving, zoals de Detergentenverordening, de REACH-verordening en de Verordening betreffende de Indeling, Etikettering en Verpakking van stoffen en mengsels (CLP). De bedrijven die lid zijn van A.I.S.E. maken gebruik van blootstellingsgegevens (hetzij van directe metingen van emissies, hetzij van modellering) om de consument te garanderen dat de producten veilig kunnen worden gebruikt. Deze gegevens vormen slechts een onderdeel van een zeer grondige veiligheids- en regelgevingsbeoordeling van producten die door de bij A.I.S.E. aangesloten bedrijven wordt uitgevoerd voordat ze op de markt worden gebracht. Bedrijven monitoren en analyseren ook de ervaringen van de consument met hun producten nauwlettend ("post-market surveillance") en kunnen zo eventuele onverwachte problemen bij het gebruik ervan opsporen.

  Het algemene proces van de beoordeling van de gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu omvat:
  ● Risicobeoordeling en karakterisering van de grondstoffen
  ● Beoordeling van de blootstelling van de consument
  ● Product- en gebruiksspecifieke risicobeoordeling
  ● Toezicht na het in de handel brengen om het resultaat van de procedures voor de beoordeling van de productveiligheid te bevestigen.

 • Waarom heeft u besloten om de doelstelling op 20% vast te stellen voor de opname van gerecycleerd materiaal?

  Het doel is gedefinieerd als een minimumdoelstelling en bedrijven worden aangemoedigd om hogere ambitieuze doelen te bereiken. Tegelijkertijd heeft het initiatief tot doel de Europese sector van reinigings- en onderhoudsproducten in zijn geheel te bestrijken. Het doel is om realistisch en implementeerbaar te zijn voor zoveel mogelijk spelers op de markt. A.I.S.E. zal de trends in de loop der jaren volgen dankzij de jaarlijkse gegevensrapportage in het kader van het initiatief en beoordelen of een heroverweging van deze doelstelling nodig is.  

 • Wat doet de industrie om de hoeveelheid kunststoffen die voor haar producten worden gebruikt te verminderen?

  De verpakking is essentieel om lekkage van uw product te voorkomen, om een veilig gebruik te garanderen, om producten te beschermen tijdens het transport en om een correcte dosering mogelijk te maken. Het is echter van essentieel belang dat de verpakkingen op de juiste wijze worden ingezameld en verwijderd om ervoor te zorgen dat ze op de juiste manier worden gerecycleerd en dat potentieel schadelijke milieueffecten worden vermeden.
  In januari 2019 heeft A.I.S.E. een vrijwillig initiatief voor kunststofverpakkingen geopend dat gericht is op alle producenten van was-, reinigings- en onderhoudsproducten. Dit initiatief heeft tot doel de opname van gerecycleerde inhoud in plastic verpakkingen in de komende jaren te verhogen. De deelname aan dit industrie-initiatief staat open voor alle bedrijven, ongeacht of ze al dan niet lid zijn van A.I.S.E. en haar nationale leden.

  De verbintenissen voor 2025 zijn als volgt:
  ● Een minimum van 20% volume aan gerecycleerd plastic materiaal in de verpakking van alle huishoudelijke-, reinigings- en onderhoudsproducten in het A.I.S.E.-portfolio;
  ● Ervoor zorgen dat alle plastic verpakkingen voor reinigings- en onderhoudsproducten recycleerbaar, herbruikbaar of composteerbaar zijn.
  A.I.S.E. zal de vooruitgang in de loop der jaren monitoren en zal de uitwisseling van beste praktijken, de samenwerking in de waardeketen en de begeleiding van de industrie in het algemeen bevorderen.
  Bovendien zullen de consumenten aangemoedigd blijven worden om te helpen door de recyclage van verpakkingen, met behulp van navulproducten volgens hun lokale inzamelsystemen.

  Lees meer over het industrie-initiatief

Zoek

Zoek hier voor meer informatie

Contacteer ons

Zoek hier voor meer informatie

Neem contact op met A.I.S.E. voor meer informatie over de onderwerpen die in deze website aan bod komen. Opgelet: wij geven geen antwoord op vragen die merkspecifiek of commercieel van aard zijn.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline