Deterdženti i proizvodi za održavanje domaćinstva sigurni su kada se upotrebljavaju i čuvaju u skladu s uputama na oznaci. Stoga uvijek pročitajte i slijedite upute na oznaci i uvijek ih čuvajte izvan dosega djece.

S obzirom na to da proizvodi za čišćenje dolaze u raznim oblicima (primjerice tekućine, krute tvari, aerosoli) i imaju mnogo različitih primjena (tekućina za čišćenje toaleta, sprej za poliranje površina, prašak za pranje itd), upute za upotrebu i skladištenje razlikuju se i specifične su za svaki proizvod. 

U određenim slučajevima mogu sadržavati opasne sastojke.  Takvi se sastojci koriste jer su potrebni kako bi proizvod mogao djelovati dobro.  Primjerice, neki deterdženti sadržavaju enzime koji pomažu u otapanju i uklanjanju masnih i drugih mrlja od hrane s tkanina, dok sredstva za dezinfekciju mogu sadržavati biocidni sastojak za uklanjanje i sprječavanje širenja mikroba.

Kada proizvod sadržava opasne sastojke, zakonodavstvo EU-a zahtijeva da na oznaci budu uključeni posebni piktogrami opasnosti, kao i povezane informacije.  Osim toga, vidjet ćete određene praktične ikone za sigurnu upotrebu, razvijene u europskoj industriji sredstava za čišćenje, koje će vam pomoći da sigurno upotrebljavate opasne proizvode za čišćenje u domaćinstvu.

Proučite simbole koji se mogu nalaziti na oznaci proizvoda za čišćenje kako biste bili sigurni da znate što sve znače.

Slijedite ove ključne preporuke kako biste spriječili nezgode

Razumijevanje piktograma opasnosti

U Europi uredba o razvrstavanju, označivanju i pakiranju kemikalija (CLP) određuje koje informacije o opasnostima moraju biti istaknute na oznaci kemikalije (uključujući proizvode za čišćenje u domaćinstvu) kako bi vam pomogle u sigurnom rukovanju i upotrebi.

U nastavku možete pronaći CLP‑piktograme opasnosti koji se obično nalaze na oznaci deterdženata i proizvoda za čišćenje s pojednostavljenim objašnjenjem što znače i koje mjere opreza trebate poduzeti kada ovaj piktogram vidite na proizvodu.

Naravno, uvijek biste trebali pažljivo pročitati cijelu oznaku.

 • Web‑mjesto Europske agencije za kemikalije (ECHA) sadržava detaljnije informacije o razvrstavanju, označivanju i pakiranju kemikalija i njenim zahtjevima.
 • Proizvodi proizvedeni prije 2015. godine imaju različite piktograme opasnosti. Saznajte koje su promjene.
 • ZAPALJIVO

  Značenje:
  Lako ili vrlo zapaljiv plin, aerosol, tekućina ili para

  npr. aerosoli (poput osvježivača zraka, insekticida, lakova, sredstava za čišćenje pećnice itd)
  Moguće i sredstva za pranje vjetrobranskog stakla, sredstva za čišćenje stakla, određena univerzalna sredstva za čišćenje, antiseptici za ruke

  Mjera opreza:
  • Čuvajte izvan dosega djece
  • Držite daleko od topline.
  • Čuvajte spremnik čvrsto zatvorenim

 • OPASNO ZA OKOLIŠ

  Značenje:
  Otrovno za vodene organizme

  Mjera opreza:
  • Ne ispuštajte u okoliš
  • Pokupite proliveno sredstvo

 • NAGRIZA OČI I KOŽU

  Značenje:
  Može izazvati ozbiljne kožne opekline i oštećenja očiju.

  npr. kaustična sredstva za čišćenje odvoda, sredstva za čišćenje toaleta na bazi kiseline, sredstva za uklanjanje kamenca itd.

  Mjera opreza:
  • Čuvajte izvan dosega djece
  • Izbjegavajte kontakt s kožom/očima
  • Odmah isperite vodom u slučaju prolijevanja po koži ili očima.
  • Potražite savjet liječnika u slučaju prolijevanja po koži ili očima.

 • OŠTEĆENJE OČIJU

  Značenje:
  Može izazvati ozbiljna oštećenja očiju.
  npr. na deterdžentima za rublje, deterdžentima za strojno pranje posuđa, univerzalnim sredstvima za čišćenje.
  Moguće i na nekim tekućim deterdžentima za ručno pranje posuđa

  Mjere opreza:
  Čuvajte izvan dosega djece
  Čuvajte u originalnom spremniku.
  Izbjegavajte kontakt s očima
  U slučaju nezgode isperite vodom.
  Ako se ne osjećate dobro, obratite se centru za kontrolu otrovanja

 • IRITANTI

  Značenje:
  Može izazvati alergijsku reakciju na koži ili ozbiljnu iritaciju očiju.
  npr. na deterdžentima za rublje,
  tekućim deterdžentima za ručno pranje posuđa, univerzalnim sredstvima za čišćenje, deterdžentima za strojno pranje posuđa

  Mjere opreza:
  Čuvajte izvan dosega djece
  Izbjegavajte kontakt s kožom i očima
  U slučaju nezgode isperite vodom.

O ikonama za sigurnu upotrebu

Kako biste sigurno upotrebljavali proizvode i nadopunili važne informacije o opasnostima koje propisuju EU uredbe, na oznaci koju je razvila industrija naći ćete i upute za sigurnu upotrebu.

Te ikone i izrazi za sigurnu upotrebu pomažu vam da sigurno upotrebljavate i čuvate proizvode za čišćenje i održavanje domaćinstva.  Možete ih pronaći na oznaci i one daju jednostavne, pristupačne i izravne upute za sigurnu upotrebu. 

Ovu su ikonu službeno odobrili Ujedinjeni narodi sredinom 2019. godine i uključena je u smjernice Pododbora GHS-a (Globalnog harmoniziranog sustava klasifikacije i označavanja kemikalija).

 • Ne razdvajajte kapsule koje su spojene
 • Sadržaj ne pohranjujte u nekim drugim posudama.
 • Osobe s osjetljivom ili oštećenom kožom trebale bi izbjegavati produženi kontakt s ovim proizvodom.
 • Ne rezati, lomiti ili bušiti.
 • Vrećicu dobro zatvoriti.
 • Koristiti suhim rukama.
 • Sadržaj refila presipajte isključivo u originalnu bocu.
 • Poklopac dobro zatvoriti.
 • Ne miješajte s drugim proizvodima.
 • Ne gutajte. U slučaju gutanja proizvoda, potražite savjet liječnika.
 • Nakon uporabe isperite ruke.
 • Poslije uporabe provjetrite prostoriju.
 • Držite daleko od očiju. Ako proizvod dođe u oči, isperite oči obilato vodom.
 • Držite podalje od djece.

Sprječavanje nezgoda u domu

Sredstva za čišćenje su sigurna kada se upotrebljavaju i čuvaju prema uputama. Stoga uvijek trebate pročitati oznaku prije upotrebe proizvoda. U nastavku slijede određene dobre preporuke kako spriječiti pogrešnu primjenu i nezgode i što učiniti u slučaju nezgode

Razumijevanje mogućih kožnih alergija i iritacija

 Utvrđeno je da tvari u deterdžentima i proizvodima za održavanje rijetko izazivaju alergijsku reakciju. No, ako imate iritaciju kože i/ili sumnjate da imate kožnu alergiju izazvanu deterdžentom ili proizvodom za čišćenje, možete poduzeti određene korake.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline