Kotitalouksien pesu- ja puhdistusaineet ovat turvallisia, kun niitä käytetään ja säilytetään etiketissä olevan ohjeistuksen mukaisesti. Joten lue ja noudata aina etiketissä olevia ohjeita ja pidä puhdistusaineet aina lasten ulottumattomissa.

Puhdistusaineita on erilaisia (esim. nestemäisiä, kiinteitä, suihkeita) ja niillä on monia eri käyttökohteita (wc:n puhdistusaine, pinnan kiillotussuihke, pesujauhe jne.), joten käyttö- ja säilytysohjeet vaihtelevat ja ovat kullekin tuotteelle ominaisia. 

Joissain tapauksissa tuotteet voivat sisältää vaarallisia aineosia.  Näitä ainesosia käytetään, koska ne ovat välttämättömiä tuotteen toimivuudelle.  Esimerkiksi jotkut pesuaineet sisältävät entsyymejä, jotka auttavat hajottamaan ja poistamaan rasvaa ja muita ruokatahroja tekstiileistä. Desinfiointiaineet voivat sen sijaan sisältää biosidiainesosia mikrobien poistamiseksi ja ehkäisemiseksi.

Jos tuote sisältää vaarallisia aineosia, EU-lainsäädäntö edellyttää erityisiä varoitusmerkkejä ja tietoja etikettiin.  Lisäksi niissä on käteviä turvallisen käytön ikoneja, jotka Euroopan pesu- ja puhdistusaineteollisuus on kehittänyt auttaakseen sinua käyttämään vaarallisia kodin pesu- ja puhdistusaineita turvallisesti.

Tutustu puhdistusaineiden etiketeissä esiintyviin merkkeihin varmistaaksesi, että tiedät, mitä ne tarkoittavat.

Noudata näitä tärkeitä neuvoja kotona tapahtuvien onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

Varoitusmerkkien ymmärtäminen

Euroopassa kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva asetus (CLP) määrittelee, mitkä vaaratiedot on oltava kemikaalien (mukaan lukien kodin puhdistusaineiden) etiketeissä, jotta tuotteita voidaan  käsitellä ja käyttää turvallisesti.

Alta löydät CLP:n mukaiset varoitusmerkit, jotka ovat yleisiä kodin pesu- ja puhdistusaineiden etiketeissä. Tässä osiossa selitetään yksinkertaisesti, mitä ne tarkoittavat ja mitä varotoimenpiteitä sinun tulee noudattaa, kun näet tämän piktogrammin tuotteessa.

Sinun tulee tietenkin aina lukea etiketti huolellisesti.

 • Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) verkkosivustolla on tarkempia tietoja kemikaalien luokittelua, merkintöjä ja pakkaamista koskevista säännöistä ja vaatimuksista.

Jos sinulla on vielä ennen vuotta 2015 valmistettuja  tuotteita, niissä voi olla erilaisia varoitusmerkkejä. Lue, miten nämä merkit ovat muuttuneet.

 

 • SYTTYVÄ

  Merkitys:

  Helposti tai erittäin helposti syttyvä kaasu, aerosoli, neste tai höyry

  esim. aerosolit (kuten ilmanraikastimet, hyönteismyrkyt, kiillotusaineet, uuninpuhdistusaineet jne.)
  Mahdollisesti myös tuulilasin pesuaineet, lasinpuhdistusaineet, tietyt yleispuhdistusaineet, käsihuuhteet

  Varotoimi:

  • Pidä lasten ulottumattomissa.
  • Pidä poissa lämmönlähteistä.
  • Säilytä tiiviisti suljettuna.

 • YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN

  Merkitys:

  Myrkyllinen vesieliöille

  Varotoimi:

  • Vältä aineen joutumista ympäristöön
  • Kerää läikkynyt tuote

 • SILMIÄ JA IHOA SYÖVYTTÄVÄ

  Merkitys:

  Voi aiheuttaa vakavaa ihon syöpymistä ja silmävaurioita.

  esim. syövyttävät viemärinpuhdistusaineet, happamat wc-puhdistusaineet, kalkinpoistoaineet jne.

  Varotoimi:

  • Säilytä lasten ulottumattomissa.
  • Vältä joutumista iholle/silmiin.
  • Huuhtele välittömästi vedellä, jos ainetta on joutunut iholle tai silmiin.
  • Hakeudu lääkäriin jos ainetta on joutunut iholle tai silmiin.

 • SILMÄVAURIO

  Merkitys:
  Voi aiheuttaa vakavia silmävaurioita.
  esim. pyykinpesuaineet, koneastianpesuaineet, yleispuhdistusaineet.
  Mahdollisesti jotkut nestemäiset astianpesuaineet

  Varotoimet:
  Pidä lasten ulottumattomissa.
  Säilytä alkuperäispakkauksessa.
  Vältä joutumista silmiin.
  Onnettomuustapauksissa huuhtele vedellä.
  Jos ilmenee pahoinvointia, ota yhteyttä myrkytystietokeskukseen.

 • ÄRSYTTÄVÄ

  Merkitys:

  Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion tai vakavan silmä-ärsytyksen.
  esim. pyykinpesuaineet, nestemäiset astianpesuaineet, yleispuhdistusaineet, koneastianpesuaineet

  Varotoimet:

  Pidä lasten ulottumattomissa.
  Vältä joutumista iholle ja silmiin.
  Onnettomuustapauksissa huuhtele vedellä.

Tietoja turvallisen käytön ikoneista

Turvallisen käytön mahdollistamiseksi etiketistä löytyy alan kehittämiä omia turvallisen käytön ohjeita, jotka täydentävät EU-lainsäädännön mukaisia tärkeitä vaaratietoja. 

Nämä turvallisen käytön ikonit ja lauseet auttavat sinua käyttämään ja säilyttämään kodin pesu- ja puhdistusaineita turvallisesti.  Ne löytyvät etiketistä. Niissä turvallisen käytön ohjeet on annettu yksinkertaisella, helposti ymmärrettävällä ja selkeällä tavalla. 

Yhdistyneet kansakunnat hyväksyivät nämä ikonit virallisesti vuoden 2019 puolivälissä, ja ne sisällytettiin GHS-alakomitean ohjeisiin (GHS eli kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä).

 • Älä revi erilleen yhteen juuttuneita kapseleita
 • Älä siirrä tuotetta pois alkuperäisestä pakkauksesta.
 • Ei suositella pitkäkestoista kosketusta herkällä tai vahingoittuneella iholla.
 • Älä puhkaise, riko tai leikkaa.
 • Sulje pussi huolellisesti.
 • Käsittele kuivin käsin.
 • Siirrä täyttöpakkauksen sisältö ainoastaan tuotteen alkuperäiseen pakkaukseen.
 • Sulje kansi huolellisesti.
 • Älä sekoita muiden tuotteiden kanssa.
 • Ei sisäiseen käyttöön. Jos tuotetta on nielty, ota yhteys lääkäriin.
 • Huuhtele kädet käytön jälkeen.
 • Tuuleta huone käytön jälkeen.
 • Vältä tuotteen joutumista silmiin. Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhtele ne huolellisesti vedellä.
 • Ei lasten ulottuville.

Puhdistusaineet ovat turvallisia, kun niitä käytetään ja säilytetään ohjeiden mukaisesti. Tämän takia sinun on luettava aina etiketti ennen tuotteen käyttöä. Tässä on joitain hyviä neuvoja väärinkäytösten ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja mitä voit tehdä onnettomuustilanteissa.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline