Detergenti in izdelki za vzdrževanje gospodinjstva so varni, če jih uporabljate in shranjujete v skladu z navodili na etiketi. Zato vedno preberite in sledite navodilom na etiketi in jih vedno hranite zunaj dosega otrok.

Ker so čistilna sredstva na voljo v različnih oblikah (npr. tekočine, trdne snovi, aerosoli) in imajo veliko različnih načinov uporabe (tekočina za čiščenje stranišča, loščilo za površine v obliki razpršilca, pralni prašek itd.), se navodila za uporabo in shranjevanje med posameznimi izdelki razlikujejo. 

V določenih primerih lahko vsebujejo nevarne sestavine.  Takšne sestavine se uporabljajo, ker so potrebne za dobro delovanje izdelka.  Na primer, nekateri detergenti vsebujejo encime, ki pomagajo razgraditi in odstraniti maščobe in druge madeže hrane iz tkanin, medtem ko lahko razkužila vsebujejo biocidno sestavino za odstranjevanje in preprečevanje širjenja mikroorganizmov.

Pri izdelku, ki vsebuje nevarne sestavine, zakonodaja EU zahteva, da so na njegovi etiketi posebni piktogrami za nevarnost in informacije o nevarnosti. Poleg tega je voljo nekaj priročnih ikon za varno uporabo, ki jih je za varno uporabo gospodinjskih čistilnih sredstev razvila evropska industrija čistilnih sredstev.

Oglejte si paleto simbolov, ki jih lahko vidite na etiketi čistilnega sredstva, da se prepričate o njihovem pomenu.

Upoštevajte te ključne nasvete za preprečevanje nezgod v gospodinjstvu

Razumevanje piktogramov za nevarnosti

V Evropi uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju kemikalij (CLP) določa, kateri podatki o nevarnosti morajo biti navedeni na etiketi kemikalije (vključno s čistilnimi sredstvi za gospodinjstvo) za enostavnejše ravnanje z izdelki in njihovo uporabo.

Spodaj najdete piktograme za nevarnosti uredbe CLP, ki so pogosto navedeni na etiketi gospodinjskih detergentov in čistilnih sredstev. Podana je poenostavljena razlaga njihovega pomena in previdnostni ukrepi, ki jih je treba upoštevati, kadar na izdelku opazite ta piktogram.

Seveda pa morate vedno skrbno prebrati celotno etiketo.

 • Spletno mesto Evropske agencije za kemikalije (ECHA) vsebuje podrobnejše informacije o uredbi o razvrščanju, označevanju in pakiranju kemikalij in njenih zahtevah.
 • Če imate še vedno izdelke izpred leta 2015, so na njih morda drugačni piktogrami za nevarnosti. Oglejte si, kako so se ti spremenili.
 • VNETLJIVO

  Pomen:

  Izjemno ali zelo vnetljiv plin, aerosol, tekočina ali hlapi

  npr. aerosoli (kot so osvežilci zraka, insekticidi, loščila, čistila za pečice itd.)
  Morda tudi na čistilu za vetrobransko steklo, čistilih za steklo, določenih univerzalnih čistilih, sredstvih za dezinfekcijo rok

  Previdnostni ukrep:

  • Hraniti zunaj dosega otrok
  • Hraniti ločeno od vročine.
  • Hraniti v tesno zaprti posodi

 • NEVARNO ZA OKOLJE

  Pomen:

  Strupeno za vodne organizme

  Previdnostni ukrep:

  • Preprečiti izpust v okolje
  • Zbrati razlitje

 • JEDKO ZA OČI IN KOŽO

  Pomen:

  Lahko povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

  npr. jedka čistila za odtok, čistila za stranišča s kislino, sredstva za odstranjevanje vodnega kamna ipd.

  Previdnostni ukrep:

  • Hraniti zunaj dosega otrok
  • Preprečiti stik s kožo/očmi
  • Ob stiku s kožo ali očmi takoj izprati z vodo.
  • V primeru stika s kožo ali očmi takoj poiskati zdravniško pomoč.

 • POŠKODBE OČI

  Pomen:

  Lahko povzroči hude poškodbe oči.

  npr. na detergentih za pranje perila, detergentih za strojno pomivanje posode, univerzalnih čistilih.
  Morda na nekaterih tekočih detergentih za ročno pomivanje posode

  Previdnostni ukrepi:

  Hraniti zunaj dosega otrok
  Hraniti v originalni posodi.
  Preprečiti stik z očmi
  V primeru nezgode izpirati z vodo.
  Ob slabem počutju pokličite center za zastrupitve

 • DRAŽEČE SNOVI

  Pomen:

  Lahko povzroči alergijski odziv kože ali hudo draženje oči.
  npr. na detergentih za pranje perila,
  tekočih detergentih za ročno pomivanje posode, univerzalnih čistilih, detergentih za strojno pomivanje posode

  Previdnostni ukrepi:

  Hraniti zunaj dosega otrok
  Preprečiti stik s kožo in očmi
  V primeru nezgode izpirati z vodo.

Več o ikonah za varno uporabo

Za varnejšo uporabo izdelkov in dopolnitev pomembnih informacij o nevarnosti, navedenih po predpisih EU, boste na etiketi našli tudi usmeritve za varno uporabo, ki jih je razvila industrija.

Te ikone za varno uporabo in stavki so vam v pomoč pri varni uporabi in shranjevanju gospodinjskih čistilnih sredstev in izdelkov za vzdrževanje. Navedeni so na etiketi ter na preprost, dostopen in neposreden način zagotavljajo navodila za varno uporabo. 

To ikono so Združeni narodi sredi leta 2019 uradno potrdili in jo vključili v smernice pododbora GHS (Globalno usklajen sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij).

 • Ne ločujte sprijetih kapsul
 • Ljudje z občutljivo ali poškodovano kožo naj se izogibajo daljšemu stiku z izdelkom.
 • Ne prebadajte, trgajte ali režite.
 • Pravilno zaprite vrečko.
 • Uporabljajte s suhimi rokami.
 • Za ponovno polnjenje uporabite le originalno embalažo.
 • Pravilno zaprite pokrov.
 • Ne mešajte z drugimi proizvodi.
 • Ne zaužiti izdelka. Če zaužijete izdelek, poiščite medicinsko pomoč.
 • Po uporabi sperite roke.
 • Po uporabi prezračite prostor.
 • Ne približujte očem. Če snov pride v oči, jih temeljito izperite z vodo.
 • Hranite nedosegljivo otrokom.

Čistilna sredstva so varna, če jih uporabljate in shranjujete skladno z navodili. Zato pred uporabo izdelka vedno preberite etiketo. Tu je nekaj nasvetov za preprečitev napačne uporabe in nezgod ter kako ravnati v primeru nezgode

Redko je ugotovljeno, da snovi v detergentih in izdelkih zavzdrževanje povzročajo alergijsko reakcijo. Če opazite draženje kože in/ali sumite, da imate kožno alergijo, ki jo povzroča detergent ali čistilno sredstvo, lahko ukrepate.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline