A háztartási tisztítószerek biztonságosak, ha azokat a címkén szereplő utasítások szerint használják és tárolják. Tehát mindig olvassa el és kövesse a címként szereplő utasításokat és mindig tartsa a gyermekektől elzárva.

Mivel a tisztítószerek számos formában jelenhetnek meg (például folyadékok, szilárd anyagok, aeroszolok), és sokféleképpen alkalmazhatók (WC tisztító, felületfényező spray, mosópor stb.), a használati és tárolási utasítások változnak, és mindig az adott termékre vonatkoznak. 

Bizonyos esetekben azok veszélyes összetevőket tartalmazhatnak. Az ilyen összetevőket azért használják, mert szükségesek a termék megfelelő hatékonyságához. Például egyes mosószerek olyan enzimeket tartalmaznak, amelyek elősegítik a zsírok és más élelmiszerfoltok lebontását és szövetekből való eltávolítását, míg a fertőtlenítőszerek tartalmazhatnak biocid összetevőket, amelyek a baktériumok eltávolítását és terjedésének megakadályozását szolgálják.

Az uniós jogszabályok előírják, hogy veszélyt jelölő piktogramoknak és tájékoztatásnak kell szerepelnie a címkén, ha egy termék veszélyes összetevőket tartalmaz.  Ezen túlmenően néhány hasznos, biztonságos használatra vonatkozó piktogramot is láthat, amelyeket az európai tisztítószeripar fejlesztett ki, hogy segítse a veszélyes háztartási tisztítószerek biztonságos használatát.

Vessen egy pillantást a tisztítószer címkéjén szereplő piktogramokra, és bizonyosodjon meg arról, hogy tudja, mit jelentenek ezek.

Kövesse ezt a fontos tanácsot a háztartási balesetek megelőzéséhez

A veszélyekre vonatkozó piktogramok értelmezése

Európában a vegyi anyagok osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló rendelet (CLP) határozza meg, hogy milyen veszélyességi információkat kell feltüntetni a vegyi anyag (beleértve a háztartási tisztítószereket is) címkéjén annak biztonságos kezelése és használata érdekében.

Az alábbiakban találhatja a háztartási mosó- és tisztítószerek címkéjén gyakran megjelenő veszélyt jelző CLP piktogramokat, egyszerűsített magyarázattal arra vonatkozóan, hogy mit jelentenek, és milyen óvintézkedéseket kell tenni, ha ezt a piktogramot látja egy terméken.

Természetesen mindig figyelmesen olvassa el a teljes címkét.

 • Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) weboldala részletesebb információkat tartalmaz a vegyi anyagok osztályozására, címkézésére és csomagolására vonatkozó szabályozásról és annak követelményeiről.
 • Ha még mindig tart otthon 2015 előtti, régi terméket, az azon szereplő, veszélyt jelző piktogramok eltérők lehetnek. Tudja meg, hogy ezek hogyan változtak.
 • GYÚLÉKONY

  Jelentés:
  Fokozottan vagy rendkívül tűzveszélyes gáz, aeroszol, folyadék vagy gőz

  például aeroszolok (légfrissítők, rovarirtószerek, fényezők, sütőtisztítók stb.)
  Esetlegesen a szélvédőmosón, üvegtisztítókon, bizonyos általános tisztítószereken, kézfertőtlenítőkön is

  Óvintézkedés:
  • Gyermekektől elzárva tartandó
  • Hőtől távol tartandó.
  • Az edény szorosan lezárva tartandó

 • KÖRNYEZETRE VESZÉLYES

  Jelentés:
  Mérgező a vízi élővilágra

  Óvintézkedés:
  • Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
  • A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni

 • SZEM- ÉS BŐRMARÓ HATÁS

  Jelentés:
  Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okozhat.

  például maró lefolyótisztítók, savalapú WC tisztítók, vízkőoldók stb.

  Óvintézkedés:
  • Gyermekektől elzárva tartandó
  • Kerülje a bőrrel/szemmel való érintkezést
  • Ha a bőrre vagy a szembe került, azonnal öblítse le vízzel.
  • Ha a bőrre vagy a szembe került, forduljon orvoshoz

 • SZEMKÁROSODÁS

  Jelentés:

  Súlyos szemkárosodást okozhat.
  például a mosószereken, gépi mosogatószereken, általános tisztítószereken.
  Esetlegesen néhány folyékony kézi mosogatószer esetén

  Óvintézkedések:
  Gyermekektől elzárva tartandó
  Az eredeti edényben tartandó.
  Kerülje a szemmel való érintkezést
  Baleset esetén öblítse le vízzel.
  Rosszullét esetén forduljon toxikológiai központhoz

 • IRRITÁLÓ

  Jelentés:
  Allergiás bőrreakciót válthat ki vagy súlyos szemkárosodást okozhat.
  például a mosószereken, folyékony kézi mosogatószereken, általános tisztítószereken, gépi mosogatószereken

  Óvintézkedések:
  Gyermekektől elzárva tartandó
  Kerülje a bőrrel vagy szemmel való érintkezést
  Baleset esetén öblítse le vízzel.

A biztonságos használattal kapcsolatos piktogramokról

A termékek biztonságos használatának elősegítése és az uniós előírások által megkövetelt, veszéllyel kapcsolatos fontos információk kiegészítése érdekében a címkén az iparág által kidolgozott  biztonságos használatra vonatkozó útmutatást is talál.

Ezek a biztonságos használattal kapcsolatos piktogramok és kifejezések elősegítik a háztartási tisztító- és mosószerek biztonságos használatát és tárolását.  Ezek a címkén találhatók, és egyszerű, hozzáférhető és közvetlen módon adnak a biztonságos használatra vonatkozó utasításokat. 

Ezt a piktogramot 2019 közepén az Egyesült Nemzetek Szervezete hivatalosan is jóváhagyta, és beillesztette a GHS albizottsági iránymutatásokba (A vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere).

 • Ne válassza szét az összetapadt kapszulákat!
 • Ne tegye át a terméket másik tárolóedénybe.
 • Érzékeny vagy sérült bőr esetén kerülje a termékkel való hosszas érintkezést.
 • Ne szúrja ki, ne szakítsa szét vagy vágja ki.
 • Jól zárja vissza a tárolózacskót.
 • Száraz kézzel használja.
 • Az utántöltő csomagolás tartalmát csak az eredeti edénybe szabad tölteni.
 • Jól zárja vissza a doboz tetejét.
 • Ne keverje más termékekkel.
 • Ne nyelje le. Ha a terméket véletlenül lenyelné, sürgősen forduljon orvoshoz.
 • Használat után mosson alaposan.
 • Használat után alaposan szellőztesse ki a helyiséget.
 • Szembe ne jusson. Amennyiben a termék véletlenül a szembe jutna, mossa ki bő vízzel.
 • Gyermekek elől elzárandó.

A tisztítószerek az utasításoknak megfelelő felhasználás és tárolás esetén biztonságosak. Ezért mindig olvassa el a címkét, mielőtt használja a terméket. Itt található néhány jó tanács arra vonatkozóan, hogyan akadályozható meg a téves használat és a balesetek, és  hogy mit tegyen baleset esetén.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline