nettisivun käyttöehdot

 

https://www.cleanright.eu

Tammikuu 2020

................................................................................

Ole hyvä ja lue nämä käyttöehdot (jäljempänä "Käyttöehdot") huolellisesti ennen selaamista ja ennen kuin vierailet tällä nettisivulla, jonka osoite on http://www.cleanright.eu/ ja ennen kuin käyt jäljempänä määritellyllä Rajoitusalueella (jäljempänä "Nettisivu"). Rajoitusalue on olennainen osa Nettisivua.

Tämän Nettisivun omistaa ja sitä operoi Euroopan pesuainejärjestö (ranskankielinen nimi "Association Internationale de la Savonnerien, de la Détergencen ja des Produits d'Entretienin", lyhyesti ilmaistuna "A.I.S.E"), joka on kansainvälinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka on perustettu Belgian lain ("AISBL/IVZW") mukaisesti ja jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Boulevard du Souverain 165, 4. kerros, 1160 Bryssel, Belgia, ja joka on rekisteröity oikeushenkilöiden keskusrekisteriin (Brysselin alue) numerolla 538.183.615 (jäljempänä "A.I.S.E."). A.I.S.E:n EU alv-numero on BE 0538 183 615.

Puh.: +32 (0)2 679 62 67 - Faksi: +32 (0) 2 679 62 79

 1. Yleiset ehdot

Nämä Käyttöehdot velvoittavat kaikkia henkilöitä, jotka käyttävät Nettisivua (jäljempänä "Käyttäjä"), ja A.I.S.E. voi muuttaa Käyttöehtoja kokonaan tai osittain, milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Siksi suosittelemme näiden Käyttöehtojen säännöllistä tarkastelua, jotta Käyttäjä pysyy ajan tasalla viimeisimmän version sisällön suhteen. 

Käyttöehdot muodostavat Käyttäjän ja A.I.S.E.:n välillä solmitun yksinoikeudellisen ja kokonaisen sopimuksen koskien pääsyä käyttämään Nettisivua.

Käyttämällä tätä Nettisivua Käyttäjä hyväksyy täydellisesti ja ehdoitta nykyiset Käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Jos Käyttäjä ei hyväksy näitä Käyttöehtoja, hänen tulee pidättyä täydellisesti Nettisivun käyttämisestä.

Näiden Käyttöehtojen tai muiden mahdollisten Käyttäjän ja A.I.S.E.:n välisen minkä tahansa muun sopimusvelvoitteen rikkomuksen tapahduttua, A.I.S.E. pidättää itselleen oikeuden kieltää pääsy Nettisivulle (mukaan lukien, rajoituksetta, Rajoitusalueelle, siten kuin jäljempänä määritellään) rajoittamatta A.I.S.E.:n oikeutta tai minkä tahansa kolmannen osapuolen oikeutta vaatia korvausta kaikesta suorasta ja epäsuorasta vahingosta, joka on tapahtunut sopimusrikkomuksen seurauksena.

 1. Nettisivun sisältö ja vastuunrajoitus

Tähän Nettisivuun sisältyvä tieto ja materiaali esitetään ainoastaan tiedoksi. A.I.S.E tarjoaa Nettisivuun sisältyvän tiedon ja materiaalin äärimmäisen vilpittömässä mielessä. Nettisivun sisältämän tiedon uskotaan olevan paikkansa pitävää tietoa.

Siitä huolimatta, A.I.S.E. ei esitä tai millään tavoin takaa mitä tulee tämän Nettisivun sisältämän tiedon riittävyyteen, luotettavuuteen, täydellisyyteen tai tarkkuuteen, eikä A.I.S.E. myöskään ota mitään vastuuta sisällön mahdollisesta epätarkkuudesta tai epätäydellisyydestä.

Poissulkien tahalliset teot ja/tai pakolliset lain määräykset, A.I.S.E.:ta ei missään tapauksessa voida asettaa vastuuseen tämän Nettisivun sisällön käytöstä. Sitä ei myöskään tule pitää korvausvelvollisena mistään tappioista tai vahingoista (suorista, epäsuorista, välillisistä, aineellisista tai aineettomista jne.), jotka johtuvat tällä Nettisivulla esitetyn tiedon käytöstä tai siihen luottamisesta.

A.I.S.E. pidättää oikeuden korjata ja päivittää Nettisivua ja sen sisältöä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

 1. Nettisivun jatkuvuus

A.I.S.E. on oikeutettu parantamaan ja tarkistamaan Nettisivua milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

A.I.S.E saattaa pysäyttää pääsyn tai rajoittaa pääsyä (pysyvästi tai tilapäisesti) Nettisivulle (Rajoitusalue mukaan lukien, kuten jäljempänä määritellään) milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta.

 1. Tietoturvallisuus

A.I.S.E. soveltaa turvallisuusvalvontatoimia suojatakseen Nettisivun luvattomalta käytöltä. A.I.S.E. ei kuitenkaan takaa, että Nettisivu on tietoturvallinen ja vapaa vioista tai viruksista. Käyttäjä toteaa ymmärtävänsä, että Käyttäjän pääsy käyttämään Nettisivua tapahtuu yksinomaan Käyttäjän riskillä.

A.I.S.E. ei ota mitään vastuuta mistään häiriöistä tai vahingoista, joiden kohteeksi Käyttäjän tietokonejärjestelmä, ohjelmisto tai data voi joutua liittyen tähän Nettisivuun tai sen käyttöön. Käyttäjiä rohkaistaan toteuttamaan asianmukaiset ja riittävät turvatoimet (mm. oman viruksentorjuntaohjelman hankkiminen) taatakseen, että mikä tahansa lataus tältä sivustosta on vapaa viruksista tai muista saastukkeista, jotka saattavat häiritä tai vahingoittaa Käyttäjän tietokonejärjestelmää, ohjelmistoa tai dataa. 

Käyttäjät ovat vastuussa tietotekniikkansa, tietokoneohjelmiensa ja alustansa konfiguroimisesta voidakseen käyttää Nettisivua.

Käyttäjät eivät saa väärinkäyttää Nettisivua viemällä sinne tahallaan viruksia, troijalaisia, matoja, logiikkapommeja tai muuta vastaavaa vahingollista materiaalia. Käyttäjät eivät saa yrittää päästä luvattomasti Nettisivustolle, palvelimelle, jolle Nettisivu on sijoitettu, tai millekään palvelimelle, tietokoneelle tai tietokannalle, joka liittyy Nettisivuun. Käyttäjät eivät saa hyökätä Nettisivulle palvelunestohyökkäyksen tai hajautetun palvelunestohyökkäyksen kautta. Tämän määräyksen rikkomisella käyttäjä syyllistyisi rikolliseen tekoon, kun perustana on 28. marraskuuta 2000 voimaan tullut Belgian laki koskien tietotekniikkaan liittyvää rikollisuutta.

A.I.S.E. ilmoittaa kaikki tämänkaltaiset lain rikkomukset lainvalvontaviranomaisille ja tekee yhteistyötä kyseisten viranomaisten kanssa.

 1. Immateriaalioikeudet

Nettisivu ja kaikki sen komponentit (sisältö, merkit, logot, grafiikat, valokuvat, animaatiot, videot, musiikki, teksti jne.) ovat A.I.S.E.:n omaisuutta. Niiden suojana ovat immateriaalioikeudet (mm. tekijänoikeus ja läheiset oikeudet, tavaramerkkioikeus jne.).

Nettisivulla olevaa materiaalia saa kopioida, mutta sitä ei saa kopioida kaupallisiin tarkoituksiin, ja kopioidun materiaalin lähde on mainittava ja tiedostettava. 

Yllämainitun rajoituksen mikä tahansa rikkomus voi muodostaa immateriaalioikeuksien rikkomuksen, joka on rangaistavissa vangitsemisella ja sakoilla, yksityisoikeudellisia vahingonkorvauksia rajoittamatta.

A.I.S.E. ei esitä mitään tekijänoikeuksia liittyen mihinkään viranomaisasiakirjaan tai julkisiin asiakirjoihin, joita Nettisivulla tai Rajoitusalueella on esillä. Nettisivulla olevaan kolmannen osapuolen materiaaliin mahdollisesti liittyviä tekijänoikeuksia on kunnioitettava; mitään oikeuksia ei olla myöntämässä.

 1. Linkit kolmannen osapuolen nettisivulle

Linkit muille nettisivuille tarjotaan yksinomaan mukavuutena. Siksi nämä linkit eivät ole osoitus mistään vastuusta tai hyväksymistä A.I.S.E.:n taholta koskien tietoja kyseisillä nettisivuilla, joille linkit ohjaavat. A.I.S.E. ei hyväksy mitään vastuuta tai korvausvelvollisuutta koskien näitä muita nettisivuja ja mitään niiden mahdollisesti sisältämää tietoa, paitsi siinä tapauksessa, että A.I.S.E. on tällaisen muun nettisivun omistaja ja noudattaen sovellettavia käyttöehtoja.

On kiellettyä asettaa hyperlinkkejä toiselle sivustolle johtavalle Nettisivulle ilman A.I.S.E.:n etukäteen myöntämää kirjallista lupaa.

 1. Rajoitusalue (Kumppanialue)

Pääsy Rajoitusalueelle on rajoitettu A.I.S.E.:n jäsenille ja siksi muut Nettisivun Käyttäjät eivät pääse Rajoitusalueelle. Pääsyn ehtona on käyttäjätunnuksen ja salasanan saaminen A.I.S.E.:lta.

Käyttäjätunnus ja salasana ovat ehdottomasti henkilökohtaisia ja luottamuksellisia. Jäsen on vastuussa salasanansa käytöstä ja kaikesta, mihin sitä käytetään Rajoitusalueella tai sen kautta.

A.I.S.E. käsittelee Rajoitusalueelle pääsyyn liittyvät henkilötiedot sovellettavia tietosuojalakeja noudattaen, muun muassa. Yleistä tietosuoja-asetusta (jäljempänä "GDPR") noudattaen. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä on saatavissa järjestömme tietosuojakäytännostä.

 1. Tarjotut palvelut

Tämän Nettisivun välityksellä Käyttäjä voi lähettää sähköpostiviestin ystävilleen tukeakseen "Pesuainekapselit piiloon lapsilta” -kampanjaa. Käyttäjä on yksin vastuussa tiedoista, jotka hän välittää tämän sähköpostipalvelun välityksellä ja tämän palvelun käytöstä.

A.I.S.E. noudattaa sovellettavia tietosuojalakeja, mukaan lukien Yleistä tietosuoja-asetusta (jäljempänä "GDPR"), käsitellessään tietoja, jotka Käyttäjä välittää Palvelua käyttämällä. Lisätietoja tästä käsittelystä on saatavissa järjestömme tietosuojakäytännostä.

 1. Yksilöjen esittämät pyynnöt

Käyttäjä voi ottaa yhteyttä A.I.S.E. -järjestöön lähettämällä postia tai sähköpostia jollekin A.I.S.E.:n kansallisista jäsenyhdistyksistä. Käyttäjä on yksin vastuussa näiden postien ja sähköpostien välityksellä välitetyistä tiedoista.

A.I.S.E. noudattaa sovellettavia tietosuojalakeja, mukaan lukien Yleistä tietosuoja-asetusta (jäljempänä "GDPR"), käsitellessään näiden postien ja sähköpostien välityksellä välitettyjä tietoja. Lisätietoja tästä käsittelystä on saatavissa järjestömme tietosuojakäytännostä.

 1. Määräyksen mitättömyys

Yhden tai useamman näiden Käyttöehtojen määräysten mitättömyys, pätemättömyys tai täytäntöönpanokelvottomuus ei johda Käyttöehtojen mitättömyyteen, pätemättömyyteen tai täytäntöönpanokelvottomuuteen kokonaisuutena. Määräys, joka on täysin tai osittain mitätön, virheellinen tai täytäntöönpanokelvoton, katsotaan kirjoittamattomaksi, kun taas kaikki muut määräykset pysyvät täysin sovellettavina. Epäkelvoksi julistettu määräys korvataan tällöin toisella saman vaikutuksen omaavalla määräyksellä.

 1. Oikeuksista luopuminen

Mitä tahansa näistä Käyttöehdoista johtuvaa oikeuden käyttämisen epäonnistumista tai viivästymistä ei tulkita oikeudesta luopumiseksi. Mikä tahansa kyvyttömyys käyttää oikeutta tai kyky käyttää oikeutta vain osittain ei sulje pois tuon Käyttöehdon tuottaman oikeuden tai minkään muun Käyttöehtojen tuottaman oikeuden käyttämistä myöhemmin.

 1. Sovellettava laki ja oikeuspiiri

Tähän Nettisivuun ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Belgian lakia. Mahdolliset erimielisyydet käsitellään yksinomaan Brysselin oikeuspiirin tuomioistuimien alaisuudessa.

Evästekäytäntö

 

Tällä Nettisivulla (www.keepcapsfromkids.eu ja Rajoitusalue siten kuin asia on Käyttöehdoissa määritelty) käytetään evästeitä parantamaan Käyttäjien käyttökokemusta. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka sijoitetaan tietokoneellesi, tabletillesi tai mobiililaitteellesi, kun käytät jotain sivustoa.

Jatkamalla Nettisivun selaamista tai klikkaamalla "I agree" -painiketta, sinä hyväksyt evästeiden sellaisen käytön, mikä on kuvattu tässä evästekäytännössä. Voit kuitenkin niin halutessasi milloin tahansa asettaa evästeet pois käytöstä muuttamalla selaimesi asetuksia (siten kuin tässä jäljempänä on kuvattu). Jos poistat evästeet käytöstä, A.I.S.E. ei voi taata teknisesti ongelmatonta vierailua Nettisuvulla.

Evästeiden käyttö

A.I.S.E. käyttää evästeitä (sen omia evästeitä ja kolmansien osapuolten evästeitä) sovellettavia lakeja noudattaen, mukaan lukien 13. kesäkuuta 2005 voimaan astunutta Belgian sähköisen viestinnän lakia.

Jos haluat lopettaa Googlen Analytics -evästeiden käytön kohdallasi, lataa ja asenna Google Analyticsin opt-out selaimen lisäosa: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Evästeiden poistaminen käytöstä

Jos haluat estää evästeet, toimi näin käyttämälläsi selaimella:

Evästeiden poistaminen käytöstä voi vaikuttaa Nettisivun toiminnallisuuteen ja ominaisuuksiin. Suositus on, että Käyttäjä ei poistaisi evästeitä käytöstä.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline