POGOJI UPORABE SPLETNEGA MESTA

 

https://www.cleanright.eu

Januar 2020

................................................................................

Pozorno preberite Pogoje uporabe (v nadaljevanju "pogoji uporabe") pred brskanjem po spletnem mestu na naslovu www.cleanright.eu/ in na omejenem območju, kot je opredeljeno v nadaljevanju (v nadaljevanju "spletno mesto"). Omejeno območje je sestavni del spletnega mesta.

To spletno mesto je v lasti in pod nadzorom združenja "Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d'Entretien", na kratko "A.I.S.E.", mednarodnega neprofitnega združenja, ki je ustanovljeno skladno z belgijsko zakonodajo ("AISBL/IVZW"), z registriranim sedežem na naslovu Boulevard du Souverain 165, 4. nadstropje, 1160 Bruselj, Belgija in vpisano v register pravnih oseb (okrožje Bruselj) pod številko 538.183.615 (v nadaljevanju "združenje A.I.S.E."). Identifikacijska številka za DDV združenja A.I.S.E. je BE 0538 183 615.

Telefon: +32 (0)2 679 62 67 - Telefaks: +32 (0) 2 679 62 79

 1. Splošni pogoji

Ti pogoji uporabe veljajo za vse osebe, ki dostopajo do spletnega mesta in ga uporabljajo (v nadaljevanju "uporabnik") in jih lahko združenje A.I.S.E. kadarkoli in brez obvestila delno ali povsem spremeni. Redno preverjanje pogojev uporabe je priporočljivo, da ste seznanjeni z najnovejšo različico. 

Pogoji uporabe predstavljajo celoten in izključen dogovor med uporabnikom in združenjem A.I.S.E. glede dostopa do spletnega mesta.

Z uporabo spletnega mesta uporabnik v celoti in brezpogojno sprejme navedene pogoje uporabe in se zavezuje, da jih bo upošteval. Če uporabnik ne soglaša z navedenimi pogoji uporabe, se mora vzdržati kakršne koli uporabe spletnega mesta.

V primeru kršitve teh pogojev uporabe ali katere koli druge pogodbene obveznosti med uporabnikom in združenjem A.I.S.E., si A.I.S.E. pridržuje pravico, da zavrne dostop do spletnega mesta (vključno in brez omejitev z omejenim območjem, kot je opredeljeno v nadaljevanjuj) brez poseganja v pravico združenja A.I.S.E. ali katere koli tretje osebe, da terja odškodnino za kakršno koli neposredno ali posredno škodo, nastalo kot posledica kršitve.

 1. Vsebina in omejitev odgovornosti

Informacije in gradivo na tem spletnem mestu so zgolj informativni. Združenje A.I.S.E jih daje na razpolago v dobri veri. Za navedene informacije se domneva, da so pravilne.

Kljub temu združenje A.I.S.E. ne daje nobenih izjav ali jamstev o ustreznosti, zanesljivosti, popolnosti ali pravilnosti informacij, predstavljenih na tem spletnem mestu, niti ne prevzema odgovornosti za netočnosti ali nepopolnosti v njegovi vsebini.

Ne glede na namerna dejanja in/ali obvezna pravna določila, združenje A.I.S.E. v nobenem primeru ne odgovarja za kakršno koli uporabo vsebine tega spletnega mesta. Prav tako ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo (neposredno, posredno, materialno ali nematerialno, itd.), ki izhaja iz uporabe ali zanašanja na informacije, predstavljene na tem spletnem mestu.

Združenje A.I.S.E. si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni in posodobi spletno mesto in njegovo vsebino.

 1. Kontinuiteta spletnega mesta

Združenje A.I.S.E. ima pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila izboljša in spremeni spletno mesto.

Združenje A.I.S.E lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila ukine ali omeji (trajno ali začasno) dostop do spletnega mesta (vključno z omejenim območjem, kot je opredeljeno v nadaljevanju).

 1. Varnost

Združenje A.I.S.E. uporablja vrsto varnostnih nadzorov za zaščito spletnega mesta pred nepooblaščenim dostopom. Kljub temu združenje A.I.S.E. ne zagotavlja, da bo spletno mesto varno oziroma brez napak ali virusov. Uporabnik priznava, da do spletnega mesta dostopa izključno na lastno odgovornost.

Združenje A.I.S.E. ne prevzema odgovornosti za kakršne koli motnje ali poškodbe uporabnikovega računalniškega sistema, programske opreme ali podatkov, ki se pojavljajo v zvezi s tem spletnim mestom ali njegovo uporabo. Zaželeno je, da uporabniki sprejmejo ustrezne in primerne varnostne ukrepe (kot je npr. uporaba lastne programske opreme za zaščito pred virusi) s čimer zagotovijo, da vse, kar izberejo na tem spletnem mestu, ne vsebuje virusov ali drugih okužb, ki lahko ovirajo ali poškodujejo uporabnikov računalniški sistem, programsko opremo ali podatke. 

Uporabniki so odgovorni za namestitev lastne informacijske tehnologije, računalniških  programov in platforme za dostop do spletnega mesta.

Uporabniki ne smejo zlorabljati spletnega mesta z namernim uvajanjem virusov, trojanskih konjev, črvov, logičnih bomb ali drugega materiala, ki je zlonameren ali tehnološko škodljiv. Uporabniki ne smejo poskušati pridobiti nepooblaščenega dostopa do spletnega mesta, strežnika, na katerem je shranjeno spletno mesto, ali katerega koli strežnika, računalnika ali podatkovne zbirke, povezane s spletnim mestom. Uporabniki ne smejo napasti spletnega mesta prek napada z zavrnitvijo storitve ali porazdeljenega napada z zavrnitvijo storitve. Kršitev te določbe skladno z belgijskim zakonom z dne 28. novembra 2000 v zvezi z računalniško kriminaliteto predstavlja kaznivo dejanje.

Združenje A.I.S.E. bo vsako tovrstno kršitev sporočilo ustreznim organom pregona in bo z njimi tudi sodelovalo.

 1. Pravice intelektualne lastnine

Spletno mesto in vse njegove komponente (vsebine, znaki, logotipi, grafike, fotografije, animacije, videoposnetki, glasba, besedilo itn.) so last združenja A.I.S.E. Zaščiteni so s pravicami intelektualne lastnine (kot so avtorske in sorodne pravice, pravice iz blagovne znamke itd.).

Razmnoževanje gradiva s spletnega mesta je dovoljeno, razen za komercialne namene, pod pogojem, da je vir naveden in potrjen. 

Kakršna koli kršitev zgornje omejitve lahko predstavlja kršitev pravic intelektualne lastnine, ki se kaznuje z denarno in zaporno kaznijo, brez vpliva na civilno odškodnino.

Združenje A.I.S.E. ne uveljavlja avtorskih pravic na katerem koli uradnem dokumentu ali dokumentih v javni domeni in predstavljenih na tem spletnem mestu. Upoštevati je treba morebitne avtorske pravice za gradivo tretjih oseb, ki ga je mogoče najti na spletnem mestu; pravice niso dodeljene.

 1. Povezave do spletnih mest tretjih oseb

Povezave do spletnih mest tretjih oseb so navedene zgolj kot ugodnosti. Te povezave zato ne predstavljajo niti odgovornosti združenja A.I.S.E. niti njegove odobritve informacij, navedenih na teh spletnih mestih. Združenje A.I.S.E. ne sprejema odgovornosti ali obveznosti za druga spletna mesta in informacije, ki jih lahko vsebujejo, razen če je združenje A.I.S.E. lastnik tovrstnega drugega spletnega mesta in v skladu z veljavnimi pogoji uporabe.

Prepovedano je vstavljanje hiperpovezav na spletnem mestu na drugo spletno mesto brez predhodnega pisnega soglasja združenja A.I.S.E.

 1. Omejeno območje (Partnersko območje)

Dostop do omejenega območja je omejen na člane združenja A.I.S.E. in zato do njega ne morejo dostopati drugi uporabniki spletnega mesta. Pogoj za dostop je pridobitev uporabniškega imena in gesla s strani združenja A.I.S.E.

Uporabniško ime in geslo sta strogo osebna in zaupna. Član je odgovoren za uporabo gesla in za vse svoje aktivnosti v omejenem območju in zunaj njega.

Združenje A.I.S.E. obdeluje osebne podatke v zvezi z dostopom do omejenega območja v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov, vključno s Splošno uredbo o varstvu podatkov ("GDPR”). Za več informacij o tej obdelavi si oglejte naš Pravilnik o zasebnosti.

 1. Zagotavljanje storitev

Prek spletnega mesta lahko uporabnik pošlje elektronsko pošto prijateljem v podporo kampanji “Kapsule skrijte pred otroki". Uporabnik je izključno odgovoren za informacije, ki jih sporoči prek te elektronske pošte, in za uporabo storitve.

Združenje A.I.S.E. obdeluje informacije, ki jih je uporabnik sporočil pri uporabi storitve, v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov, vključno s Splošno uredbo o varstvu podatkov ("GDPR”). Za več informacij o tej obdelavi si oglejte naš Pravilnik o zasebnosti.

 1. Zahteve posameznih oseb

Uporabnik se lahko obrne na združenje A.I.S.E. tako, da pošlje pošto ali elektronsko pošto enemu od nacionalnih združenj, ki je član A.I.S.E. Uporabnik je izključno odgovoren za informacije, ki jih sporoči prek pošte in elektronske pošte.

Združenje A.I.S.E. obdeluje informacije, ki jih je uporabnik sporočil pri uporabi storitve, v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov, vključno s Splošno uredbo o varstvu podatkov ("GDPR”). Za več informacij o tej obdelavi si oglejte naš Pravilnik o zasebnosti. 

 1. Ničnost določbe

Ničnost, neveljavnost ali neizvršljivost ene ali več določb teh pogojev uporabe ne sme povzročiti neveljavnosti, ničnosti ali neizvršljivosti pogojev uporabe kot celote. Določba, ki je v celoti ali delno nična, neveljavna ali neizvršljiva, se šteje kot nenapisana, medtem ko se vse druge določbe še naprej v celoti uporabljajo. Neveljavno določbo je treba zamenjati z drugo določbo z enakim učinkom.

 1. Odpoved pravicam

Vsaka napaka ali zamuda pri uveljavljanju pravice, ki izhaja iz teh pogojev uporabe, se ne razlaga kot odpoved tej pravici. Vsaka nezmožnost uveljavljanja pravice ali le delno uveljavljanje pravice ne izključuje kasnejšega uveljavljanja te pravice ali katere koli druge pravice, ki izhaja iz pogojev uporabe.

 1. Veljavna zakonodaja in sodna pristojnost

To spletno mesto in pogoje uporabe ureja belgijska zakonodaja. Izključno pristojnost za morebitne spore v zvezi s spletnim mestom imajo sodišča v Bruslju v Belgiji.

Politika piškotkov

To spletno mesto (www.keepcapsfromkids.eu in omejeno območje, kot je opredeljeno v pogojih uporabe) uporablja piškotke za boljšo izkušnjo brskanja. Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se ob obisku spletne strani prenesejo na vaš računalnik, tablico ali mobilno napravo.

Z nadaljevanjem brskanja po spletnem mestu ali s klikom na gumb “Sprejmem”, se strinjate z uporabo piškotkov, kot je opisano v tej politiki piškotkov. Piškotke lahko kadar koli onemogočite tako, da spremenite nastavitve v brskalniku (kot je opisano v nadaljevanju). Če onemogočite piškotke, združenje A.I.S.E. ne more jamčiti nemotenega obiska brez morebitnih tehničnih težav.

Uporaba piškotkov

Združenje A.I.S.E uporablja piškotke (svoje lastne piškotke in piškotke tretjih strani) v skladu z veljavno zakonodajo, vključno z belgijskim zakonom z dne 13. junija 2005 o elektronskih komunikacijah.

Za preprečitev nalaganja analitičnih Google piškotkov, lahko prenesete in namestite dodatek za brskalnik Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 

Onemogočanje piškotkov

Če želite blokirati piškotke, lahko to naredite v brskalniku, ki ga uporabljate:

Onemogočanje piškotkov lahko vpliva na funkcionalnost in lastnosti spletnega mesta. Priporočljivo je, da uporabnik ne onemogoča piškotkov.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline